nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 16 zadań
Zadania z matematyki

Oceń wartość logiczną zdania: Liczba ##\sqrt{3}+\sqrt{2}## jest mniejsza od ##3##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-20 21:12:04
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Logika
Słowa kluczowe:
wartość logiczna zdań
wartość logiczna zdań Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oceń wartość logiczną zdania: "Pole kwadratu o boku ##4## jest mniejsze od pola trójkąta równobocznego o boku ##4##".
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-20 21:07:52
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Logika
Słowa kluczowe:
wartość logiczna zdań
wartość logiczna zdań Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oceń wartość logiczną zdania: Nie stnieje trójkąt o bokach długości ##3,5,7##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-20 21:02:33
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Logika
Słowa kluczowe:
wartość logiczna zdań
wartość logiczna zdań Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oceń wartość logiczną zdania: Istnieje trójkąt o bokach długości ##3,5,7##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-20 21:01:22
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Logika
Słowa kluczowe:
wartość logiczna zdań
wartość logiczna zdań Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oceń wartość logiczną zdania: Nie istnieje trójkąt o bokach długości ##2,3,5##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-20 20:58:41
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Logika
Słowa kluczowe:
wartość logiczna zdań
wartość logiczna zdań Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oceń wartość logiczną zdania: "Nie każdy równoległobok jest trapezem".
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-20 20:56:42
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Logika
Słowa kluczowe:
wartość logiczna zdań
wartość logiczna zdań Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oceń wartość logiczną zdania: "Każdy trapez jest równoległobokiem ".
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-20 18:14:28
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Logika
Słowa kluczowe:
wartość logiczna zdań
wartość logiczna zdań Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oceń wartość logiczną zdania: "Obwód trójkąta prostokątnego
o przyprostokątnych ##3## i ##4## jest równy ##12##".
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-20 18:09:27
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Logika
Słowa kluczowe:
wartość logiczna zdań
wartość logiczna zdań Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zapisz zdanie: " Liczba ##3-\sqrt{7}## jest dodatnia. " używając symboli matematycznych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-08 16:11:03
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Logika
Słowa kluczowe:
zapis matematyczny
zapis matematyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oceń wartość logiczną zdania: ##-3^2=(-3)^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-09-08 16:03:09
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Logika
Słowa kluczowe:
wartość logiczna zdań
wartość logiczna zdań Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy