nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań
Zadania z matematyki

Przedstawieniem wyrażenia ##4-x^2-2xy-y^2## w postaci iloczynu jest:

A. ##(2-x-y)(x+y+2)##
B. ##((x-y)-2)^2##
C. ##-((x-y)-2)((x-y)+2)##
D. ##((x-y)+2)^2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:27:45
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
zamiana sumy na iloczyn
zamiana sumy na iloczyn Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##x^2-xy-y+x## rozłożone na czynniki ma postać:

A. ##(x-y)(x+1)##
B. ##(x-y)(x-1)##
C. ##(x+y)(x+1)##
D. ##(x+y)(x-1)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:10:01
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zamiana sumy na iloczyn
zamiana sumy na iloczyn Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##x\left ( 4-x \right )-3\left ( x-4 \right )## jest równe wyrażeniu

A.
##-3x\left ( 4-x \right )##                           B. ##3x\left ( 4-x \right )##
C.
##\left ( x-3 \right )\left ( x-4 \right )##                      D. ##\left ( x+3 \right )\left ( 4-x \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:18:47
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zamiana sumy na iloczyn
zamiana sumy na iloczyn Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##16-\left ( 3x+1 \right )^{2}## jest równe
 
A. ##\left ( 3-3x \right )\cdot \left ( 5+3x \right )##                          B. ##\left ( 15-3x \right )^{2}##      
C.
##\left ( 5-3x \right )\cdot \left ( 5+3x \right )##                          D. ##15-9x^{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:30:31
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
zamiana sumy na iloczyn
zamiana sumy na iloczyn Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ## 5a-10ab+15## jest równe iloczynowi

A. ## 5a^{2}\left ( 1-10b+3 \right )##                                    B. ## 5a\left ( a-2b+3 \right )##
C.
## 5a\left ( a-10b+15 \right )##                                    D. ## 5\left ( a-2ab+3 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 22:15:20
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zamiana sumy na iloczyn
zamiana sumy na iloczyn Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##x^{3}-2x^{2}-9x+18## po rozłożeniu na czynniki ma postać:

A. ## x^{2}\left ( x-3 \right )##                                              B. ##x^{2}\left ( x-9 \right )##
C.
##\left ( x+3 \right )\left ( x-2 \right )^{2}##                                    D. ##\left ( x-2 \right )\left ( x-3 \right ) (x+3)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 18:32:20
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zamiana sumy na iloczyn
zamiana sumy na iloczyn Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozłóż wielomian ##W(x)=(3x+1)^2-x^2## na czynniki (skorzystaj ze wzorów skróconego mnożenia).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-03 23:32:34
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja wielomianowa
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
rozkład wielomianu na czynniki 4
rozkład wielomianu na czynniki 4 Zadania  Zestawy  Multimedia
zamiana sumy na iloczyn
zamiana sumy na iloczyn Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozłóż wielomian ##x^2-3xy-5xy+15y^2## na czynniki.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-03 23:42:32
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja wielomianowa
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
rozkład wielomianu na czynniki 11
rozkład wielomianu na czynniki 11 Zadania  Zestawy  Multimedia
zamiana sumy na iloczyn
zamiana sumy na iloczyn Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozłóż wielomian ##W(x)=x^3-2x^2-2x+4## na czynniki.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-03 23:22:46
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja wielomianowa
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
rozkład wielomianu na czynniki 5
rozkład wielomianu na czynniki 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
zamiana sumy na iloczyn
zamiana sumy na iloczyn Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozłóż wielomian ##W(x)=x^{3}-5x^{2}-9x+45## na czynniki możliwie najniższego stopnia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-03 23:09:42
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja wielomianowa
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
rozkład wielomianu na czynniki 5
rozkład wielomianu na czynniki 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
zamiana sumy na iloczyn
zamiana sumy na iloczyn Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy