nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 12 zadań
Zadania z matematyki

Proste ##y=-x+4##, ##y=-x-2## przecinają się w punkcie należącym do:

A. ##I## ćwiertki       B. ##II## ćwiertki      C. ##III## ćwiertki       D. ##IV## ćwiertki
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 20:05:55
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie prostych
wzajemne położenie prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste ##y=x-4##, ##y=-x+2## przecinają się w punkcie należącym do:

A. ##I## ćwiertki       B. ##II## ćwiertki       C. ##III## ćwiertki       D. ##IV## ćwiertki
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 20:02:29
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie prostych
wzajemne położenie prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste ##y=-\frac{1}{2}x## i ##y=-2x+1##

A. są równoległe
B. są prostopadłe
C. nie mają punktów wspólnych
D. przecinają się pod kątem o mierze różnej od ##90^0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 16:44:11
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie prostych
wzajemne położenie prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste ##y=-\frac{1}{2}x## i ##y-2x=1##

A. są równoległe
B. są prostopadłe
C. nie mają punktów wspólnych
D. przecinają się pod kątem o mierze różnej od ##90^0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 16:46:54
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie prostych
wzajemne położenie prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste o równaniach ##x-3y=3## i ##2x+6y=6##:

A. są równoległe
B. są prostopadłe
C. przecinają się w punkcie ##P=(2,2)##
D. pokrywają się
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 09:25:46
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie prostych
wzajemne położenie prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Układ równań ##\begin{cases}y-x-4=0\\y+ax+8=0\end{cases}## jest sprzeczny dla ##a## równego:

A. ##2##                     B. ##-1##                     C. ##\frac{1}{2}##                     D. ##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 10:41:37
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie prostych
wzajemne położenie prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Układ równań ##\begin{cases}2y+2x-4=0\\y+ax+8=0\end{cases}## jest sprzeczny dla ##a## równego:

A. ##2##                     B. ##-1##                     C. ##\frac{1}{2}##                     D. ##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 10:39:46
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie prostych
wzajemne położenie prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Układ równań ##\begin{cases}2y+x-4=0\\y+ax+8=0\end{cases}## jest sprzeczny dla ##a## równego:

A. ##2##                     B. ##-1##                     C. ##\frac{1}{2}##                     D. ##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 09:50:20
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie prostych
wzajemne położenie prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
układ równań sprzeczny
układ równań sprzeczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste o równaniach ##x-3y=-4## i ##2x+y=6##:

A. są równoległe
B. są prostopadłe
C. przecinają się w punkcie ##P=(2,2)##
D. pokrywają się
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 09:24:26
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie prostych
wzajemne położenie prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste o równaniach ##x-3y=3## i ##2x-6y=5##:

A. są równoległe
B. są prostopadłe
C. przecinają się w punkcie ##P=(2,2)##
D. pokrywają się
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 09:22:35
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie prostych
wzajemne położenie prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy