nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 48 zadań
Zadania z matematyki

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej ##f## jest przedział ##\left ( -\infty ;8 \right )##. Zbiór rozwiązań nierówności ##f\left ( x \right )\geq 0## jest przedziałem ##\left \langle -1;3 \right \rangle##. Zatem wzór funkcji ##f## ma postać
 
A. ##f\left ( x \right )=-x^{2}+3x+8##                      B. ##f\left ( x \right )=x^{2}-2x-3##
C.
##f\left ( x \right )=-2x^{2}+4x+6##                    D. ##f\left ( x \right )=-x^{2}+2x+3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:46:42
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji kwadratowej
zbiór wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 

Na podstawie wyróżnionych punktów na wykresie funkcji kwadratowej (patrz rysunek) wyznacz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-28 14:49:17
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej
postać iloczynowa funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 11
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 11 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 


Na podstawie  wyróżnionych punktów  na wykresie funkcji kwadratowej wyznacz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-28 14:26:40
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 11
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 11 Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej
postać iloczynowa funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest wzór funkcji kwadratowej ##f(x)=(x+1)(x-5)## w postaci iloczynowej. Podaj wzór funkcji ##f## w postaci kanonicznej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-28 09:53:27
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej
postać iloczynowa funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 10
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 10 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest wzór funkcji kwadratowej ##g(x)=(x-1)^2-4## w postaci kanonicznej. Podaj wzór tej funkcji w postaci iloczynowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-28 09:47:54
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej
postać iloczynowa funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 9
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 9 Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej
postać kanoniczna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest wzór funkcji kwadratowej ##f(x)=-\frac{1}{3}(x-9)(x+1)## w postaci iloczynowej. Podaj wzór funkcji ##f## w postaci ogólnej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-28 09:41:25
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej
postać iloczynowa funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 8
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 8 Zadania  Zestawy  Multimedia
postać ogólna funkcji kwadratowej
postać ogólna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przedstaw wzór funkcji ##y=4x^2-2x## w postaci iloczynowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-28 09:36:17
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej
postać iloczynowa funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 7
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 7 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podaj wzór funkcji kwadratowej ##g(x)=x^2-25## w postaci iloczynowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-28 09:33:58
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej
postać iloczynowa funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 6
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 6 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przedstaw wzór funkcji kwadratowej ##f(x)=x^2-4x+3## w postaci iloczynowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-28 09:28:58
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej
postać iloczynowa funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 5
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór funkcji kwadratowej ##h(x)=x^2+10x-11## w postaci iloczynowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-28 09:31:14
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej
postać iloczynowa funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 5
postać iloczynowa funkcji kwadratowej 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy