nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 25 zadań
Zadania z matematyki

Ciąg liczbowy określony jest wzorem ##a_n=\frac{2^n+1}{2^n-1}##, dla ##n\geq 1##. Czwarty wyraz tego ciągu jest równy

A. ##1\frac{2}{15}##                     B. ##\frac{15}{17}##                     C. ##\frac{9}{7}##                     D. ##\frac{7}{9}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-24 18:22:09
Etap: Kurs maturalny
Dział: Ciągi liczbowe
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg liczbowy określony jest wzorem ##a_n=\frac{2^n-1}{2^n+1}##, dla ##n\geq 1##. Piąty wyraz tego ciągu jest równy

A. ##-1##                     B. ##\frac{31}{33}##                     C. ##\frac{9}{11}##                     D. ##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:06:45
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Nieskończony ciąg liczbowy ##\left ( a_{n} \right )## jest określony wzorem ##a_{n}=2-\frac{1}{n},n=1,2,3...## .
a) Oblicz, ile wyrazów ciągu ##\left ( a_{n} \right )## jest mniejszych od ##1,975##.
b) Dla pewnej liczby ##x## trzywyrazowy ciąg ##\left ( a_{2},a_{7},x \right )## jest arytmetyczny. Oblicz ##x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:32:24
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytemtyczny
ciąg arytemtyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg określony wzorem rekurencyjnym ## \left\{\begin{matrix}
a_{1}=32\\a_{n+1}=\frac{1}{7}a_{n}+2
\end{matrix}\right.##
Wyznacz czwarty wyraz tego ciągu. Zakoduj trzy początkowe cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:26:01
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciągi rekurencyjne
ciągi rekurencyjne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Ciąg ##\left ( a_{n} \right )## dany jest wzorem ## a_{n}=n^{2}-20##. Wyznacz liczbę ujemnych wyrazów ciągu ##\left ( a_{n} \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 13:05:07
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg ##\left ( a_{n} \right )##, w którym wyraz ##a_{n}## jest sumą kolejnych liczb naturalnych od ##n## do ##2n## ##\left ( a_{n}=n+\left ( n+1 \right )+\left ( n+2 \right )+...+2n \right )##. Oblicz najmniejszy wyraz ciągu ##\left ( a_{n} \right )##, który jest większy od ##2014##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:57:36
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Ciąg ##\left ( a_{n} \right )## jest określony wzorem ##a_{n}=\left ( n+3 \right )\left ( n-5 \right )## dla ##n\geq 1##. Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
 
A. ##3##                           B. ##4##                           C. ##7##                           D. ##9##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:18:58
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
wyrazy ujemne ciągu
wyrazy ujemne ciągu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg geometryczny ##\left ( a_n \right )##, w którym ##a_{1}=64## i ##q=-\frac{1}{2}##. Wówczas:

A. ##a_{5}=-4##            B. ##a_{5}=4##            C. ##a_{5}=2##            D. ##a_{5}=-2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:18:39
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrazy ciągu geometrycznego
wyrazy ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg ##\left ( a_{n} \right )## o wyrazie ogólnym ##a_{n}=-n^{2}+16## dla ##n\geq 1##. Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:

A.
##3##                           B. ##4##                           C. ##5##                           D. ##7##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 3
Dodano: 2013-12-13 15:16:15
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
wyrazy dodatnie ciągu
wyrazy dodatnie ciągu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg ##\left ( a_{n} \right )## jest określony dla ##n\geq 1## wzorem ##a_{n}=-n^{2}-4\sqrt{3}##. Sprawdź, którym wyrazem tego ciągu jest liczba ##-3^{2}-\left ( 2+\sqrt{3} \right )^{2}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 11:03:55
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy