nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 18 zadań
Zadania z matematyki

Wyznacz liczbę ##k##, a następnie oblicz wrtość wyrazu wolnego we wzorze funkcji liniowej ##y=-4,5x-(10k-12)##, wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt ##A=(-2,-9)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 21:08:19
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wyraz wolny funkcji linowej
wyraz wolny funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz liczbę ##k##, a następnie oblicz wrtość wyrazu wolnego we wzorze funkcji liniowej ##y=-3\frac{2}{5}x-(4-3k)##, wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt ##A=(-5,-2)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 21:06:08
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wyraz wolny funkcji linowej
wyraz wolny funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz liczbę ##k##, a następnie oblicz wrtość wyrazu wolnego we wzorze funkcji liniowej ##y=\frac{3}{4}x-(3k+5)##, wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt ##A=(-8,1)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 21:03:46
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wyraz wolny funkcji linowej
wyraz wolny funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz liczbę ##k##, a następnie oblicz wrtość wyrazu wolnego we wzorze funkcji liniowej ##y=(2k+15)+2,3x##, wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt ##A=(10,30)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 21:01:45
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wyraz wolny funkcji linowej
wyraz wolny funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz liczbę ##k##, a następnie oblicz wrtość wyrazu wolnego we wzorze funkcji liniowej ##y=(-3k+4)+8x##, wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt ##A=(-2,0)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 20:59:37
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wyraz wolny funkcji linowej
wyraz wolny funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz liczbę ##k##, a następnie oblicz wrtość wyrazu wolnego we wzorze funkcji liniowej ##y=-2x+(5k+8)##, wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt ##A=(2,-1)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 20:57:17
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wyraz wolny funkcji linowej
wyraz wolny funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz wartość wyrazu wolnego ##b##, wiedząc, że do wykresu funkcji liniowej ##h(x)=-\frac{1}{3}x+b## należy punkt ##A=(2,6)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 20:52:08
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wyraz wolny funkcji linowej
wyraz wolny funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz wartość wyrazu wolnego ##b##, wiedząc, że do wykresu funkcji liniowej ##g(x)=\sqrt{3}x+b## należy punkt ##P=(-2,1)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 20:49:39
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wyraz wolny funkcji linowej
wyraz wolny funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz wartość wyrazu wolnego ##b##, wiedząc, że do wykresu funkcji liniowej ##f(x)=\frac{2}{3}x+b## należy punkt ##P=(-6,8)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 20:47:33
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wyraz wolny funkcji linowej
wyraz wolny funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz wartość wyrazu wolnego ##b##, wiedząc, że do wykresu funkcji liniowej ##y=-2,5x+b## należy punkt ##A=(2,-1)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-28 20:45:37
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wyraz wolny funkcji linowej
wyraz wolny funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy