nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 51 zadań
Zadania z matematyki

Wielomian ##W\left ( x \right )=2x^{3}-bx^{2}-1## jest podzielny przez dwumian ##x+1##. Wynika stąd, że

A. ##b=-3##               B. ##b=-1##               C. ##b=1##               D. ##b=3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 11:58:42
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
podzielność wielomianów
podzielność wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Bezouta
twierdzenie Bezouta Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Wielomian ##f##, którego fragment wykresu przedstawiono na poniższym rysunku spełnia warunek ##f\left ( 0 \right )=90##. Wielomian ##g## dany jest wzorem ##g\left ( x \right )=x^{3}-14x^{2}+63x-90##. Wykaż, że ##g\left ( x \right )=-f\left ( -x \right )## dla ##x\in R##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-01-10 15:14:08
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
wykres funkcji wielomianowej
wykres funkcji wielomianowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje nieparzyste
funkcje nieparzyste Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dane są wielomiany ##W(x)=4x^3+2x^2-3x-4## oraz ##F(x)=-x^2+5x-6##. Wielomian ##G(x)=F(x)-W(x)## jest równy:

A. ##-4x^3-3x^+8x+2##
B. ##4x^3+3x^2-8x+2##
C. ##4x^3+3x^2-8x-2##
D. ##-4x^3-3x^2+8x-2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:41:50
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
odejmowanie wielomianów
odejmowanie wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Stopień wielomianu ##W(x)=(x-1)^2(2x+1)(4x^2-3)## jest równy:

A. ##5##                       B. ##6##                       C. ##8##                       D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:40:16
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
stopień wielomianu
stopień wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wielomianu ##W(x)=2x^4-5x^2-3x-2## dla ##x=-2## jest równa:

A. ##16##                  B. ##4##                  C. ##-40##                  D. ##-20##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:35:21
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wartość wielomianu
wartość wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wielomianu ##W(x)=x-x^2## dla ##x=-2## wynosi:

A. ##-10##                      B. ##-6##                      C. ##10##                      D. ##6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:12:48
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są wielomiany ##W(x)=3x^3-2x+2, V(x)=2x^2+3x-3##. Stopień wielomianu ##W(x)\cdot V(x)## jest równy:

A. ##10##                     B. ##6##                     C. ##7##                     D. ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:17:37
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
stopień wielomianu
stopień wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przy dzieleniu wielomianu ##W\left ( x \right )## przez dwumian ##\left ( x-1 \right )## otrzymujemy iloraz ##Q\left ( x \right )=8x^{2}+4x-14## oraz resztę ##R\left ( x \right )=-5##. Oblicz pierwiastki wielomianu ##W\left ( x \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:38:40
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
pierwiastki wielomianu
pierwiastki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
podzielność wielomianów
podzielność wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
reszta z dzielenia wielomianów
reszta z dzielenia wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wielomian ##W## dany jest wzorem ##W\left ( x \right )=x^{3}+ax^{2}-4x+b##.
a) Wyznacz ##a, b## oraz ##c## tak, aby wielomian ##W## był równy wielomianowi ##P##, gdy
##P\left ( x \right )=x^{3}+\left ( 2a+3 \right )x^{2}+\left ( a+b+c \right )x-1##.
b) Dla ##a=3## i ##b=0## zapisz wielomian ##W## w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:27:13
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
równość wielomianów
równość wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest wielomian ##W\left ( x \right )=x^{3}-5x^{2}-9x+45##.
a) Sprawdź, czy punkt ##A=\left ( 1,30 \right )## należy do wykresu tego wielomianu.
b) Zapisz wielomian ##W## w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:34:27
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy