nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 12 zadań
Zadania z matematyki

Funkcja liniowa ##f## jest opisana wzorem ##f(x)=-\frac{2}{3}x +4##
a) oblicz wartość wyrażenia ##2 \cdot f(-12)+3 \cdot f(9)##
b) oblicz dla jakich argumentow funkcja ##f## przyjmuje wartosci niedodatnie
c) naszkicuj wykres funkcji ##f##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-31 17:50:33
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości niedodatnie funkcji
wartości niedodatnie funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##\frac{x+1}{x-2}\cdot \frac{x^2-4}{x^2-1}## dla ##x=4## ma wartość:

A. ##0##                      B. ##1\frac{1}{5}##                      C. ##\frac{2}{5}##                      D. ##2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:06:03
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\frac{x^3-4x}{x^2}## dla ##x=-\sqrt{2}## wynosi:

A. ##1+2\sqrt{2}##           B. ##3\sqrt{2}##           C. ##\sqrt[3]{8}+4##           D. ##\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:14:57
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Niech ##x+y=11## i ##x^2+y^2=149##. Oblicz wartość wyrażenia ##x\cdot y##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:39:38
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wartość liczbowa wyrażenia ##x^2y^3-y^2x^3## dla ##x=-1## i ##y=-2## wynosi

A. ##0##                     B. ##4##                     C. ##-4##                     D. ##12##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:20:49
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wielomianu ##W(x)=2x^4-5x^2-3x-2## dla ##x=-2## jest równa:

A. ##16##                  B. ##4##                  C. ##-40##                  D. ##-20##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:35:21
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wartość wielomianu
wartość wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość liczbowa wyrażenia ##(a^2-16)(a+2)## dla ##a=-\sqrt{2}## wynosi:

A. ##56\sqrt{2}##          B. ##14(\sqrt{2}-2)##          C. ##56##          D. ##-14(\sqrt{2}+2)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:21:58
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wielomianu ##W(x)=x-x^2## dla ##x=-2## wynosi:

A. ##-10##                      B. ##-6##                      C. ##10##                      D. ##6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:12:48
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\frac{3x+\sqrt{1-2x+x^2}}{x-1}## dla ##x=-2## jest równa:

A. ##1##                     B. ##4##                     C. ##12##                     D. ##10##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:30:55
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jeśli ##x^{2}+y^{2}=13## i ##xy=6##, to wartość wyrażenia ##\left ( x+y \right )^{2}+xy## jest równa

A.
##13##                       B. ##19##                         C. ##25##                        D. ##31##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:19:56
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy