nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 15 zadań
Zadania z matematyki

Liczba ##|9-2|-|4-7|## jest równa

A. ##4##                       B. ##10##                        C. ##-10##                  D. ##-4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-28 11:51:31
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\frac{|3-9|}{-3}## jest równa

A. ##2##                     B. ##−2##                     C. ##0##                     D. ##−4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:47:09
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość bezwzględna liczby ##2-\sqrt{5}## jest równa

A. ##-\sqrt{5}-2##             B. ##2-\sqrt{5}##             C. ## \sqrt{5}-2##             D. ##2+\sqrt{5}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:37:03
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja ##f## określona wzorem ## f\left ( x \right )=\frac{\sin ^{2}x-\left | \sin x \right |}{\sin x}## dla ## x\in \left ( 0,\pi \right )\cup \left ( \pi ,2\pi \right )##.
a) Naszkicuj wykres funkcji ##f## .
b) Wyznacz miejsca zerowe funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:11:29
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wykresy funkcji trygonometrycznych
wykresy funkcji trygonometrycznych Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dana jest funkcja ##f\left ( x \right )=\left | x-1 \right |-\left | x+2 \right |## dla ##x\in R##.
a) Wyznacz zbiór wartości funkcji ##f## dla ##x\in \left ( -\infty ,-2 \right )##.
b) Naszkicuj wykres tej funkcji.
c) Podaj jej miejsca zerowe.
d) Wyznacz wszystkie wartości parametru ##m##, dla których równanie ##f\left ( x \right )=m## nie ma rozwiązania.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:06:12
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dane są liczby ##a, b## i ##c## takie, że: ##a=\frac{\sqrt{8}+\sqrt{32}}{\sqrt{2}}##,  ##b=\log_{2}64-\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{9}##,  ##c=\left | \left ( 6-\sqrt{11} \right )\left ( \sqrt{11}+6 \right ) \right |##. Liczby te uporządkowane rosnąco to
 
A. ##a,b,c##                  B. ##b,c,a##                 C. ##c,a,b##                 D. ##b,a,c##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:22:24
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
liczby rzeczywiste
liczby rzeczywiste Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek arytmetyczny
pierwiastek arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek kwadratowy
pierwiastek kwadratowy Zadania  Zestawy  Multimedia
usuwanie niewymierności
usuwanie niewymierności Zadania  Zestawy  Multimedia
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Dla każdej liczby ##x##, spełniającej warunek ##-3<x<0##. Wyrażenie ##\frac{\left|x+3 \right| -x+3}{x}## jest równe

A. ##2##                          B. ##3##                          C. ##-\frac{6}{x}##                          D. ##\frac{6}{x}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-07 13:11:06
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.


A.
##\left | x-1 \right |<3##      B. ##\left | x+1 \right |<3##      C. ##\left | x+1 \right |>3##       D. ##\left | x-1 \right |>3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 18:06:10
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż liczbę, która spełnia równanie ##\left | 3x+1 \right |=4x##.

A. ##x=-1##                B. ##x=1##                C. ##x=2##                D. ##x=-2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-13 12:50:23
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
równania z wartością bezwzględną
równania z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##\left | \left | x \right |+1 \right |## dla ##x<0## jest równe

A. ##x+1##                 B. ##x-1##                C. ##-x+1##                 D. ## -x-1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-11 10:16:54
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy