nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 57 zadań
Zadania z matematyki

Proste o równaniach ##2x −3y = 8## i ##5x +6y = -7## przecinają się w punkcie ##P##. Stąd wynika, że

A. ##P = (1, 2)##                                     B. ##P = (−1, 2)##           
C.
##P = (−1, − 2)##                               D. ##P = (1,− 2)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-03-03 10:08:37
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono interpretację geometryczną układu równań ##\left\{\begin{matrix}
x-2y=4,8\\
3x+y=0,4
\end{matrix}\right.##. Wskaż ten rysunek
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-24 14:47:39
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozważmy treść następującego zadania:
Obwód prostokąta o bokach długości ##a## i ##b## jest równy ##60##. Jeden z boków tego prostokąta jest  ##10## razy dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków tego prostokąta.
Który układ równań opisuje zależności między długościami boków tego trójkąta.

A.
##\begin{cases}2(a+b)=60\\a+10=b\end{cases}##                     B. ##\begin{cases}2a+b=60\\10b=a\end{cases}##
C.
##\begin{cases}2ab=60\\a-b=10\end{cases}##                          D. ##\begin{cases}2(a+b)=60\\10a=b\end{cases}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-10 16:03:02
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozważmy treść następującego zadania:
Obwód prostokąta o bokach długości ##a## i ##b## jest równy ##60##. Jeden z boków tego prostokąta jest o ##10## dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków tego prostokąta.
Który układ równań opisuje zależności między długościami boków tego trójkąta.

A.
##\begin{cases}2(a+b)=60\\a+10=b\end{cases}##                     B. ##\begin{cases}2a+b=60\\10b=a\end{cases}##
C.
##\begin{cases}2ab=60\\a-b=10\end{cases}##                          D. ##\begin{cases}2(a+b)=60\\10a=b\end{cases}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-09 12:40:21
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste ##y=-x+4##, ##y=-x-2## przecinają się w punkcie należącym do:

A. ##I## ćwiertki       B. ##II## ćwiertki      C. ##III## ćwiertki       D. ##IV## ćwiertki
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 20:05:55
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie prostych
wzajemne położenie prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz pole trójkąta ##ABC## wiedząc, że ##A=(-6,2), \ C=(3,2)##, natomiast współrzędne punktu ##B## są rozwiązaniem układu równań: ##\begin{cases}y=\frac{1}{3}x+4\\y=-x+5\end{cases}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:27:21
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiązaniem układu równań ## \begin{cases}x+y=1\\x-y=b\end{cases}## z niewiadomymi ##x## i ##y## jest para liczb dodatnich. Wynika stąd, że

A. ##b<-1##           B. ##b=-1##           C. ##-1< b<1##           D. ##b\geqslant 1##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-28 12:32:48
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Układ równań ##\left\{\begin{matrix}
2x-3y=5\\
-4x+6y=-10
\end{matrix}\right.##

A. nie ma rozwiązań.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie.
C. ma dokładnie dwa rozwiązania.
D. ma nieskończenie wiele rozwiązań.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:46:04
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono interpretację geometryczną układu równań ##\left\{\begin{matrix}
x+3y=-5\\
3x-2y=-4
\end{matrix}\right.##. Wskaż ten rysunek
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 14:54:07
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Układ równań ##\begin{cases} x - 0,25y=3 \\ -2x + 0,5y=4 \\ \end{cases}## opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie

A. zbiór pusty                                        B. dokładnie jeden punkt
C. dokładnie dwa różne punkty                D. zbiór nieskończony

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 23:01:11
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy