nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 18 zadań
Zadania z matematyki

Dany jest trapez ##ABCD##, w którym przekątna ##AC## jest prostopadła do ramienia ##BC##, ##|AD| = |DC|## oraz ##|\sphericalangle ABC| = 50^\circ## (zobacz rysunek).

Stąd wynika, że

A. ##\beta =100^\circ##           B. ##\beta =120^\circ##           C. ##\beta =110^\circ##           D. ##\beta =130^\circ##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:27:48
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
kąty w czworokącie
kąty w czworokącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ramię trapezu równoramiennego ##ABCD## ma długość ##\sqrt{26}##. Przekątne w tym trapezie są prostopadłe, a punkt ich przecięcia dzieli je w stosunku ##2:3##. Oblicz pole tego trapezu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-30 12:39:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
trapez równoramienny
trapez równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W trapezie ##ABCD \left ( AB\left | \right | CD\right )## przekątne ##AC## i ##BD## przecinają się w punkcie ##O## takim, że ##\left | AO \right |:\left | OC \right |=5:1##. Pole trójkąta ##AOD## jest równe ##10##. Uzasadnij, że pole trapezu ##ABCD## jest równe ##72##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-03-14 15:17:54
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trapez ##ABCD##, w którym przekątna ##AC## jest prostopadła do ramienia ##BC##, ##|AD| = |DC|## oraz ##|\sphericalangle ABC| = 55^\circ## (zobacz rysunek).

Stąd wynika, że

A. ##\beta =100^\circ##           B. ##\beta =120^\circ##           C. ##\beta =110^\circ##           D. ##\beta =130^\circ##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:31:05
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria płaska
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trapez, w którym podstawy mają długość ##4## cm i ##10## cm oraz ramiona tworzą z dłuższą podstawą kąty o miarach ##30^{\circ}## i ##45^{\circ}##. Oblicz wysokość tego trapezu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:33:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
wysokość trapezu
wysokość trapezu Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wysokość i każdą z podstaw trapezu zmniejszono o połowę. Wtedy pole tego trapezu zmniejszyło się o

A. ##20##%                    B. ##25##%                    C. ##50##%                    D. ##75##%

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:40:17
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę ##60 ^{\circ}## , a podstawy mają długość ##6## i ##9##. Wysokość tego trapezu jest równa:

A. ##6##                      B. ##2 \sqrt{3}##                      C. ##3 \sqrt{3}##                      D. ## \frac{3\sqrt{3}}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:28:26
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
trapez prostokątny
trapez prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość trapezu
wysokość trapezu Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono trapez ##ABCD## i trójkąt ##AFD##. Punkt ##E## leży w połowie odcinka ##BC##. Uzasadnij, że pole trapezu ##ABCD## i pole trójkąta ##AFD## są równe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 18:03:39
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Punkty o współrzędnych ##A=\left ( -2,-8 \right )##, ##B=\left ( 2,4 \right )##, ##C=\left ( -2,2 \right )## są wierzchołkami trapezu. Ramię trapezu ##AD## jest prostopadłe do podstaw ##AB## i ##CD##. Oblicz współrzędne punktu ##D## oraz pole powierzchni tego trapezu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 15:17:55
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trapez ##ABCD##. Dłuższa podstawa ##AB## ma długość ##m##, pozostałe trzy boki trapezu są równej długości. Przedłużenia ramion trapezu ##AD## i ##BC## przecinają się w punkcie ##E## pod kątem ## 2\alpha##. Oblicz obwód tego trapezu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 15:04:45
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy