nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 21 zadań
Zadania z matematyki

Punkty ##A=(-2,1)## i ##B=(-5,-3)## są wierzchołkami trójkąta równobocznego ##ABC##. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy

A. ##5##                       B. ##\frac{5\sqrt{3}}{2}##                  C. ##\frac{5\sqrt{3}}{3}##                  D. ##\frac{5\sqrt{3}}{6}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-19 10:58:57
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
promień okręgu opisanego
promień okręgu opisanego Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trójkąt równoboczny, którego pole jest równe ##8\sqrt{3}##. Bok tego trójkąta ma długość

A. ##3\sqrt{2}##                 B. ##2\sqrt{3}##                 C. ##2\sqrt{6}##                 D. ##4\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-10 14:57:54
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria płaska
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trójkąt równoboczny, którego pole jest równe ##6\sqrt{3}##. Bok tego trójkąta ma długość

A. ##3\sqrt{2}##                 B. ##2\sqrt{3}##                 C. ##2\sqrt{6}##                 D. ##6\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-09 14:48:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=(1,-5)## i ##B=(3,-2)## są wierzchółkami trójkąta równobocznego ##ABC##. Długość boku tego trójkąta wynosi:

A. ##5##                   B. ##\sqrt{17}##                   C. ##\sqrt{13}##                  D. ##\sqrt{61}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 10:52:18
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=(-1,5)## i ##B=(-3,2)## są wierzchółkami trójkąta równobocznego ##ABC##. Obwód tego trójkąta wynosi:

A. ##5##                  B. ##\sqrt{13}##                  C. ##3\sqrt{13}##                  D. ##\sqrt{61}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 10:50:32
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=(-1,3)## i ##B=(-5,2)## są wierzchółkami trójkąta równobocznego ##ABC##. Długość boku tego trójkąta wynosi:

A. ##5##                  B. ##\sqrt{13}##                  C. ##\sqrt{17}##                  D. ##\sqrt{37}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 10:48:29
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=(-1,5)## i ##B=(-3,2)## są wierzchółkami trójkąta równobocznego ##ABC##. Długość boku tego trójkąta wynosi:

A. ##5##                   B. ##\sqrt{13}##                   C. ##\sqrt{67}##                   D. ##\sqrt{61}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 09:47:40
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym jest równe ##\frac{1}{3}\pi^3##. Długość boku tego trójkąta jest równa

A. ##\frac{\pi}{3}##                       B. ##\pi##                       C. ##\sqrt{3}\pi##                       D. ##3\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-29 11:15:24
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt wpisany w koło
trójkąt wpisany w koło Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są punkty: ##A=\left ( -2,-1 \right ),B=\left ( 0,3 \right )##. W okrąg o średnicy ##AB## wpisano trójkąt równoboczny. Długość boku tego trójkąta jest równa

A. ##\frac{2\sqrt{5}}{3}##                   B. ##\frac{5\sqrt{3}}{4}##                   C. ##\sqrt{15}##                   D. ##2\sqrt{15}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:57:34
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt wpisany w okrąg
trójkąt wpisany w okrąg Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 

Szkic przedstawia kanał ciepłowniczy, którego przekrój poprzeczny jest prostokątem. Wewnątrz kanału znajduje się rurociąg składający się z trzech rur, każda o średnicy zewnętrznej ##1## m. Oblicz wysokość i szerokość kanału ciepłowniczego. Wysokość zaokrąglij do ##0,01## m.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 10:29:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość trójkąta równobocznego
wysokość trójkąta równobocznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy