nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 12 zadań
Zadania z matematyki

Prosta symetryczna względem osi ##OX## do prostej ##y=2x-1## ma równanie:

A. ##y=-2x-1##  B. ##y=-2x+1##  C. ##y=2x+1##  D. ##y=-\frac{1}{2}x-1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 19:54:17
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetrie w układzie wspólrzędnych
symetrie w układzie wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##A'=(-a+2,4)## jest obrazem punktu ##A=(-5,b+3)## w symetrii względem osi ##Ox##. Wyznacz ##a## i ##b##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:21:12
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór funkcji, której wykres został przekształcony przez ##S_{OX}##, aby otrzymać wykres funkcji ##g(x)=-8x^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-25 17:36:10
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 10
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 10 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 


Narysuj wykres funkcji ##g## i podaj jej wzór, korzystając z danych przedstawionych na rysunku oraz na schemacie poniżej

##g(x)=~....~\xrightarrow{S_{OX}} f(x)=-x^2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-20 09:23:19
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 11
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 11 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór funkcji ##g##, który został przekształcony przez ##S_{OX}##, korzystając ze schematu: ##f(x)=-5x^2\xrightarrow{S_{OX}} g(x)=~...##  .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-20 09:00:08
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 8
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 8 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij wzór funkcji ##f##, na schemacie: ##f(x)=~....~\xrightarrow{S_{OX}} g(x)=-7x^2##  .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-20 09:12:11
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 10
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 10 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Korzystając z wykresu funkcji ##f(x)=-3x^2##, naszkicuj wykres funkcji ##g(x)=-f(x)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-20 08:53:52
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 9
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 9 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 


Korzystając z wykresu funkcji ##f(x)##, naszkicuj wykres funkcji ##g(x)=-f(x)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-20 08:36:45
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 9
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 9 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór funkcji, której wykres otrzymamy, przekształcając wykres funkcji ##f(x)=2x^2## przez symetrię osiową względem osi ##OX##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-20 08:22:30
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 8
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 8 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór funkcji, której wykres otrzymamy, przekształcając wykres funkcji ##f(x)=-3(x-1)^2+1## przez symetrię osiową względem osi ##OX##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-20 08:25:25
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 8
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 8 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy