nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 18 zadań
Zadania z matematyki

Punkty ##A=(-21,11)## i ##B=(3,17)## są końcami odcinka ##AB##. Obrazem tego odcinka w symetrii względem osi Ox układu współrzędnych jest odcinek ##A^\prime B^\prime##. Środkiem odcinka ##A^\prime B^\prime## jest punkt o współrzędnych

A. ##(-9,-14)##          B. ##(-9,14)##          C. ##(9,-14)##          D. ##(9,14)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-29 11:00:09
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
symetrie w układzie wspólrzędnych
symetrie w układzie wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest okrąg o środku ##S=\left ( -6,-8 \right )## i promieniu ##2014##.Obrazem tego okręgu w symetrii osiowej względem osi ##Oy## jest okrąg o środku w punkcie ##S_{1}##. Odległość między punktami ##S## i ##S_{1}## jest równa

A. ##12##                      B. ##16##                     C. ##2014##                     D. ##4028##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:40:35
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
symetria względem osi OY
symetria względem osi OY Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 


Narysuj wykres funkcji ##h## i podaj jej wzór, korzystając z danych przedstawionych na rysunku oraz na schemacie poniżej

##h(x)=~....~\xrightarrow{S_{OY}} f(x)=-x^2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-25 18:07:39
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 15
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 15 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OY
symetria względem osi OY Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij wzór funkcji ##f##, na schemacie: ##f(x)=~....~\xrightarrow{S_{OY}} g(x)=-6x^2##  .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-25 18:02:59
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 14
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 14 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OY
symetria względem osi OY Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
 
    Korzystając z wykresu funkcji
    ##g(x)=-4(x-2)^2+3##,
    naszkicuj wykres funkcji
    ##f(x)=g(-x)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-08-25 17:56:44
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 13
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 13 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OY
symetria względem osi OY Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór funkcji, której wykres otrzymamy, przekształcając wykres funkcji ##f(x)=3x^2## przez symetrię osiową względem osi ##OY##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-25 17:50:09
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 12
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 12 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OY
symetria względem osi OY Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór funkcji, której wykres został przekształcony przez ##S_{OX}##, aby otrzymać wykres funkcji ##g(x)=-8x^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-25 17:36:10
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 10
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 10 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 


Narysuj wykres funkcji ##g## i podaj jej wzór, korzystając z danych przedstawionych na rysunku oraz na schemacie poniżej

##g(x)=~....~\xrightarrow{S_{OX}} f(x)=-x^2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-20 09:23:19
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 11
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 11 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór funkcji ##g##, który został przekształcony przez ##S_{OX}##, korzystając ze schematu: ##f(x)=-5x^2\xrightarrow{S_{OX}} g(x)=~...##  .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-20 09:00:08
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 8
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 8 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij wzór funkcji ##f##, na schemacie: ##f(x)=~....~\xrightarrow{S_{OX}} g(x)=-7x^2##  .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-20 09:12:11
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 10
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 10 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy