nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 4 zadania
Zadania z matematyki

W ciągu arytmetycznym ##(a_n)##, określonym dla ##n\geqslant 1##, dane są: wyraz ##a_1=8## i suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu ##S_3=33##. Oblicz różnicę ##a_{16}-a_{13}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-09 11:01:21
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma wyrazów ciągu arytmetycznego
suma wyrazów ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W skarbcu królewskim było ##k## monet. Pierwszego dnia rano skarbnik dorzucił ##25## monet, a każdego następnego ranka dorzucał o ##2## monety więcej niż dnia poprzedniego. Jednocześnie ze skarbca król zabierał w południe każdego dnia ##50## monet. Oblicz najmniejszą liczbę ##k##, dla której w każdym dniu w skarbcu była co najmniej jedna moneta, a następnie dla tej wartości ##k## oblicz, w którym dniu w skarbcu była najmniejsza liczba monet.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:40:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma wyrazów ciągu arytmetycznego
suma wyrazów ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest ciąg arytmetyczny ##\left ( a_{n} \right )## dla ##n\geq 1##, w którym ##a_{7}=1,a_{11}=9##.
a) Oblicz pierwszy wyraz ##a_{1}## i różnicę ##r## ciągu ##\left ( a_{n} \right )##.
b) Sprawdź, czy ciąg ##\left ( a_{7},a_{8}, a_{11} \right )## jest geometryczny.
c) Wyznacz takie ##n##, aby suma ##n## początkowych wyrazów ciągu ##\left ( a_{n} \right )## miała wartość najmniejszą.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:28:55
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma wyrazów ciągu arytmetycznego
suma wyrazów ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Suma ##n## początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego ## \left ( a_{n} \right )## wyraża się wzorem ## S_{n}=2n^{2}+n## dla ## n\geq 1##.
a) Oblicz sumę ##50## początkowych wyrazów tego ciągu o numerach parzystych:
## a_{2}+a_{4}+a_{6}+...+a_{100}##.
b) Oblicz ## \lim \limits_{n \to \infty}\frac{S_{n}}{3n^{2}-2}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:15:58
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
suma wyrazów ciągu arytmetycznego
suma wyrazów ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony