nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 14 zadań
Zadania z matematyki

W okręgu o środku ##S## zaznaczono kąt oparty na łuku ##AB##. Przez punkt ##B## poprowadzono prostą ##k## styczną do okręgu.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zaznaczony na rysunku kąt ##\alpha## zawarty między styczną ##k## i cięciwą ##AB## ma miarę

A. ##21^0##                  B. ##42^0##                  C. ##48^0##                  D. ##69^0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-18 13:19:26
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
egzamin gimnazjalny z matematyki
egzamin gimnazjalny z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny
egzamin gimnazjalny Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny 2017
egzamin gimnazjalny 2017 Zadania  Zestawy  Multimedia
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Okręgi o promieniach 3 i 4 są styczne zewnętrznie. Prosta styczna do okręgu o promieniu 4 w punkcie ##P## przechodzi przez środek okręgu o promieniu 3 (zobacz rysunek).
Pole trójkąta, którego wierzchołkami są środki okręgów i punkt styczności ##P##, jest równe

A. ##14##               B. ##2\sqrt{33}##               C. ##4\sqrt{33}##               D. ##12##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:30:29
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W układzie współrzędnych narysuj okrąg o równaniu ##\left ( x+2 \right )^{2}+\left ( y-3 \right )^{2}=4## oraz zaznacz punkt ##A=\left ( 0,-1 \right )##. Prosta o równaniu ##x=0## jest jedną ze stycznych do tego okręgu przechodzących przez punkt ##A##. Wyznacz równanie drugiej stycznej do tego okręgu, przechodzącej przez punkt ##A##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:43:39
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie stycznej do okręgu
równanie stycznej do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dana jest prosta ##l## o równaniu ##y=-x+4## i punkt ##S=\left ( 1,-3 \right )##. Wyznacz równanie okręgu o środku w punkcie ##S## stycznego do prostej ##l##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 13:07:10
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest okrąg o równaniu ##\left ( x-3 \right )^{2}+\left ( y-1 \right )^{2}=5##. Wykaż, że styczne do tego okręgu przechodzące przez początek układu współrzędnych są prostopadłe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-26 19:00:03
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W pierścieniu kołowym cięciwa zewnętrznego okręgu ma długość ##10## i jest styczna do wewnętrznego okręgu (zobacz rysunek).
Wykaż, że pole tego pierścienia można wyrazić wzorem, w którym nie występują promienie wyznaczających go okręgów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:24:06
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
pierścień kołowy
pierścień kołowy Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
pole pierścienia kołowego
pole pierścienia kołowego Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##B## jest środkiem okręgu. Prosta ##AC## jest styczna do okręgu w punkcie ##C,\left | AB \right |=5## dm i ##\left | AC \right |=4## dm.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Promień ##BC## okręgu ma długość
 
A. ##10## cm                   B. ##12## cm                   C. ##30## cm                   D. ##40## cm
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-17 09:11:23
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy roboczych
Słowa kluczowe:
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##B## jest środkiem okręgu. Prosta ##AC## jest styczna do okręgu w punkcie ##C,\left | AB \right |=20## cm i ##\left | AC \right |=16## cm.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Promień ##BC## okręgu ma długość
 
A. ##12## cm                   B. ##10## cm                   C. ##4## cm                   D. ##2## cm
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 17:52:55
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Styczną do okręgu ## \left ( x-2 \right )^{2}+\left ( y+1 \right )^{2}=4## jest prosta o równaniu

A. ##x=4##                B. ##x=-4##                 C. ##y=0##                 D. ##y=4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 14:48:02
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie stycznej do okręgu
równanie stycznej do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prosta o równaniu ##y=x+2## przecina okrąg o równaniu ## \left ( x-3 \right )^{2}+\left ( y-5 \right )^{2}=25## w punktach ##A## i ##B## Oblicz współrzędne punktów ##A## i ##B## oraz wyznacz równanie stycznej do danego okręgu przechodzącej przez jeden z tych punktów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 11:18:41
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
styczna do okręgu
styczna do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy