nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 23 zadań
Zadania z matematyki

Rozkład wielomianu ##W(x)=x^3-2x^2+16x-32## na czynniki liniowe to:

A. ##(x-4)(x-4)(x-2)##
B. ##(x-4)(x-2)(x+4)##
C. ##(x^2+16)(x-2)##
D. ##(x-4)(x+4)(x+2)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:01:08
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wielomian ##W(x)=x^3-7x^2-2x+14## po rozłożeniu na czynniki ma postać:

A. ##W(x)=(x^2+2)(x+7)##
B. ##W(x)=(x+7)(x+2)(x-2)##
C. ##W(x)=(x+7)(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})##
D. ##W(x)=(x-7)(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:54:09
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozkładając wielomian ##W(x)=x^3+2x^2-9x-18## na czynniki liniowe otrzymamy wielomian:

A. ##(x+2)(x-3)(x+3)##
B. ##(x+3)(x-2)(x-3)##
C. ##(x-2)(x-3)(x+2)##
D. ##(x+2)(x+3)(x-2)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:41:01
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wielomian ##W(x)=x^2-3x^4## po rozłożeniu na czynniki może mieć postać:

A. ##(x-3x)(x+3x)x^2##
B. ##x^2(1-\sqrt{3}x)(1-\sqrt{3}x)##
C. ##(1-3x)(1+3x)x^2##
D. ##x^2(1-\sqrt{3}x)(1+\sqrt{3}x)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:26:36
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wielomian ##W## dany jest wzorem ##W\left ( x \right )=x^{3}+ax^{2}-4x+b##.
a) Wyznacz ##a, b## oraz ##c## tak, aby wielomian ##W## był równy wielomianowi ##P##, gdy
##P\left ( x \right )=x^{3}+\left ( 2a+3 \right )x^{2}+\left ( a+b+c \right )x-1##.
b) Dla ##a=3## i ##b=0## zapisz wielomian ##W## w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:27:13
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
równość wielomianów
równość wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest wielomian ##W\left ( x \right )=x^{3}-5x^{2}-9x+45##.
a) Sprawdź, czy punkt ##A=\left ( 1,30 \right )## należy do wykresu tego wielomianu.
b) Zapisz wielomian ##W## w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:34:27
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przedstaw wielomian ## W\left ( x \right )=x^{4}-2x^{3}-3x^{2}+4x-1## w postaci iloczynu dwóch wielomianów stopnia drugiego o współczynnikach całkowitych i takich, że współczynniki przy drugich potęgach są równe jeden.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:12:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest wielomian ##W\left ( x \right )=x^{3}+kx^{2}-4##.
a) Wyznacz współczynnik ##k## tego wielomianu wiedząc, że wielomian ten jest podzielny przez dwumian ##x+2##.
b) Dla wyznaczonej wartości ##k## rozłóż wielomian na czynniki i podaj wszystkie jego pierwiastki.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-09 21:03:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wielomian ##W=x^{3}-2x^{2}-4x+8## po rozłożeniu na czynniki ma postać wyrażenia:

A. ## x^{2}\left ( x-2 \right )##                                              B. ##x^{2}\left ( x-4 \right )##
C.
##\left ( x+2 \right )\left ( x-2 \right )^{2}##                                    D. ##\left ( x-2 \right )\left ( x+2 \right )^{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-12-13 15:48:47
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wielomian ##x^{3}-3x^{2}+x-3## po rozłożeniu na czynniki ma postać:

A. ##\left ( x-3 \right )\left ( x-1 \right )\left ( x+1 \right )##                          B. ##\left ( x-3 \right )x^{2}##
C. ##\left ( x-3 \right )\left ( x^{2} +1\right )##                                    D. ##\left ( x-3 \right )^{2}\left ( x^{2} +1\right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 01:07:28
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy