nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 20 zadań
Zadania z matematyki

Pole rombu o boku ##6## i kącie rozwartym ##120^\circ## jest róowne

A. ##18\sqrt{3}##                  B. ##18##                  C. ##36\sqrt{2}##                  D. ##36##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-24 18:33:07
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria płaska
Słowa kluczowe:
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W rombie ##ABCD## punkt ##A## ma współrzędne ##(-1,-1)##, zaś środek jego symetrii ma współrzędne ##(-3,-3)##. Wyznacz pozostałe wierzchołki rombu, wiedząc, że jego pole jest równe ##8##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-06 09:13:00
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W rombie ##ABCD## punkt ##A## ma współrzędne ##(1,-1)##, zaś środek jego symetrii ma współrzędne ##(3,-3)##. Wyznacz pozostałe wierzchołki rombu, wiedząc, że jego pole jest równe ##8##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-06 09:12:08
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W rombie ##ABCD## punkt ##A## ma współrzędne ##(-1,1)##, zaś środek jego symetrii ma współrzędne ##(-3,3)##. Wyznacz pozostałe wierzchołki rombu, wiedząc, że jego pole jest równe ##8##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-06 09:11:07
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W rombie ##ABCD## punkt ##A## ma współrzędne ##(1,1)##, zaś środek jego symetrii ma współrzędne ##(3,3)##. Wyznacz pozostałe wierzchołki rombu, wiedząc, że jego pole jest równe ##8##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-06 09:08:41
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wysokość rombu o boku długości ##6## i kącie ostrym ##45^{\circ}## jest równa

A.
##2\sqrt{3}##                     B. ##3##                     C. ## 6\sqrt{3}##                      D. ##3\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 21:43:10
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Kąt rozwarty rombu ma miarę ##135^{\circ}##, a pole tego rombu jest równe ##36\sqrt{2}## cm2. Bok rombu ma długość

A. ## 3\sqrt{3}## cm2              B. ##6## cm2              C. ##6\sqrt{2}## cm2              D. ##12\sqrt{2}## cm2
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:56:46
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole rombu o obwodzie ##8## jest równe ##1##. Kąt ostry tego rombu ma miarę ##\alpha##. Wtedy

A. ##14^0<\alpha<15^0##                              B. ##29^0<\alpha<30^0##    
C.
##60^0<\alpha<61^0##                              D. ##75^0<\alpha<76^0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 18:49:16
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na kole opisany jest romb. Stosunek pola koła do pola rombu wynosi ## \frac{\pi \sqrt{3}}{8}##. Wyznacz miarę kąta ostrego rombu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:15:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Przekątne rombu mają długości ##16 cm## i ##12 cm##. Bok tego rombu ma długość

A. ##9 cm##                  B. ##10 cm##                 C. ##13 cm##                  D. ##14 cm##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:26:10
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy