nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 69 zadań
Zadania z matematyki

Wyznacz punkty wspólne okręgu o równaniu ##(x+3)^2+(y+5)^2=4##
i prostej ##x+y=-10##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-03 11:19:58
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Równanie okręgu przedstawionego na rusunku ma postać:

A. ##(x+1)^2+(y+2)^2=4##
B. ##(x+1)^2+(y-2)^2=4##
C. ##(x+1)^2+(y-2)^2=2##
D. ##(x-1)^2+(y-2)^2=4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 09:31:32
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Okrąg o środku ##S=(2,-5)## i promieniu ##r=3## opisany jest równaniem:

A. ##(x-2)^2+(y+5)^2=9##              B. ##(x+2)^2+(y-5)^2=3##
C. ##(x-2)^2+(y+5)^2=3##              D. ##(x+2)^2+(y-5)^2=9##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 09:49:10
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Które osie układu współrzędnych przecina okrąg o równaniu ##(x-3)^2+(y+1)^2=4##?

A. przecina obie osie            B. przecina tylko oś ##Ox##
C. przecina tylko oś ##Oy##       D. nie przecina żadnej osi współrzędnych
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 09:57:12
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Promień okręgu o równaniu ##x^2+y^2-6x+2y-6=0## ma długość:

A. ##6##                     B. ##4##                     C. ##\sqrt{6}##                     D. ##2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:00:12
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu ##(x+2)^2+(y-3)^2=4## z osiami układu współrzędnych jest równa:

A. ##0##                       B. ##1##                       C. ##2##                       D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:02:34
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Okręgi ##(x-3)^2+(y-3)^2=4## i ##(x-4)^2+(y-3)^2=1##

A. są styczne zewnętrznie                  B. są styczne wewnętrznie
C. mają dwa punkty wspólne               D. są rozłączne
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:09:51
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie okręgów
wzajemne położenie okręgów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Na okręgu o równaniu ##(x+2)^2+(y-3)^2=4## leży punkt:

A. ##(-2,1)##             B. ##(2,3)##             C. ##(-5,1)##             D. ##(0,0)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:10:53
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Okrąg o środku ##S=(-2,2)## jest styczny do obu osi układu współrzędnych. Równanie tego okręgu ma postać:

A. ##(x-2)^2+(y+2)^2=4##               B. ##(x-2)^2+(y+2)^2=2##
C. ##(x+2)^2+(y-2)^2=4##               D. ##(x+2)^2+(y-2)^2=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:15:01
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Prosta o równaniu ##y=x+4## przecina okrąg ##x^2+y^2=25## w dwóch punktach ##A## i ##B##. Oblicz długość odcinka ##AB##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:25:06
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony