nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 17 zadań
Zadania z matematyki

Prostą przedstawioną na rysunku opisuje równanie

A. ##y=\frac{1}{2}x+2##                       B. ##y=-\frac{1}{2}x+2##
C.
##y=2x-4##                        D. ##y=-2x-4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:16:43
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty: ##P(-5;-4)##, ##Q(0;6)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 15:46:34
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór na współczynnik kierunkowy prostej, która przechodzi przez dwa dane punkty.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 15:38:34
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz równanie prostej w postaci kierunkowej, jeśli dany jest współczynnik kierunkowy i punkt należący do tej prostej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 13:15:00
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podaj definicję równania prostej w postaci kierunkowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 13:07:03
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przedstaw równanie ogólne prostej ##l: 2x+3y-1=0## w postaci kierunkowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 12:56:49
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
równanie prostej 2
równanie prostej 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Sprawdź, czy punkt ##P=(3,-1)## należy do prostej ##y=2x-1##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 12:27:28
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie kierunkowe prostej 11
równanie kierunkowe prostej 11 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Określ znaki współczynników ##a## i ##b## prostej przedstawionej na rysunku.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 09:49:29
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie kierunkowe prostej 10
równanie kierunkowe prostej 10 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Narysuj w układzie współrzędnych prostą o równaniu ##y=-x+5##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-06-18 09:08:45
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie kierunkowe prostej 9
równanie kierunkowe prostej 9 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podaj współczynnik kierunkowy oraz wyraz wolny prostej ##y=3x+4##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 09:06:23
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie kierunkowe prostej 8
równanie kierunkowe prostej 8 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy