nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 331 zadań
Zadania z matematyki

Linę o długości ##100## metrów rozcięto na trzy części, których długości pozostają w stosunku ##3:4:5##. Stąd wynika, że najkrótsza z tych części ma długość

A. ##41\frac{2}{3}## metra.      B. ##33\frac{1}{3}## metra.      C. ##60## metrów.      D. ##25 ## metrów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-10 15:56:22
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Linę o długości ##100## metrów rozcięto na trzy części, których długości pozostają w stosunku ##3:4:5##. Stąd wynika, że najdłuższa z tych części ma długość

A. $41\frac{2}{3}$ metra.      B. $33\frac{1}{3}$ metra.      C. $60$ metrów.      D. $25 $ metrów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-09 12:54:09
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
stosunki odcinków
stosunki odcinków Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Równość ##\frac{a}{3-\sqrt{7}}=\frac{3+\sqrt{7}}{-4}## zachodzi dla

A. ##m=5##               B. ##m=2##               C. ##m=-2##               D. ##m=-0,5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 21:32:28
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do pewnej liczby ##k## dodano ##45##. Otrzymaną sumę podzielono przez ##3##. W wyniku tego działania otrzymano liczbę dwa razy większą od liczby ##k##. Zatem

A. ##k = 9##           B. ##k =18 ##          C. ##k = 27 ##          D. ##k = 36##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 09:49:35
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
układanie równań
układanie równań Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono prostokąt, którego wymiary są opisane za pomocą wyrażeń.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##P##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##F## – jeśli jest fałszywe.
 
Jeden z boków prostokąta ma długość ##8##. ##P## ##F##
Obwód prostokąta jest równy ##20##. ##P## ##F##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:32:54
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
obwód prostokąta
obwód prostokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykaż, że liczba ##3^{54}## jest rozwiązaniem równania ##243^{11}-81^{14}+7x=9^{27}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:26:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
liczba spełniająca równanie
liczba spełniająca równanie Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie równości
dowodzenie równości Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż równanie ##4^{23}x-32^{9}x=16^{4}\cdot \left ( 4^{4} \right )^{4}##.
Zapisz rozwiązanie tego równania w postaci ##2^{k}##, gdzie ##k## jest liczbą całkowitą.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:30:19
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Równość ##\frac{m}{5-\sqrt{5}}=\frac{5+\sqrt{5}}{5}## zachodzi dla

A. ##m=5##               B. ##m=4##               C. ##m=1##               D. ##m=-5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 12:07:31
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiązanie równania ## x\left ( x+3 \right )+14=x\left ( x-4 \right )## należy do przedziału

A. ## \left ( - \infty ,-3 \right )##           B. ## \left ( 10,+ \infty \right )##           C. ## \left ( -5,-1 \right )##           D. ## \left ( 2,+ \infty \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 22:13:04
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż równanie ##\left(1+\sqrt{2}\right)x=3##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-06-22 10:09:34
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Pierwiastki
Słowa kluczowe:
pierwiastek arytmetyczny
pierwiastek arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
usuwanie niewymierności
usuwanie niewymierności Zadania  Zestawy  Multimedia
usuwanie niewymierności 13
usuwanie niewymierności 13 Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek kwadratowy
pierwiastek kwadratowy Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy