nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 100 zadań
Zadania z matematyki

Równanie ##\frac{2x^2-4x-6}{x+1}=2##

A. nie ma rozwiązania.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste: ##x=-1##.
C. ma dokładnie jedno rozwiązania rzeczywiste: ##x=4##.
D. ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste: ##x=-1, \ x=4## .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-19 10:39:28
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
równania wymierne
równania wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Równość ##(x\sqrt{2}-3)^2=(2+\sqrt{2})^0## jest

A. prawdziwa dla ##x=-\sqrt{2}##.           B. prawdziwa dla ##x=\sqrt{2}##.
C. prawdziwa dla ##x=-1##.              D. fałszywa dla każdej liczby ##x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-19 18:46:54
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające równanie
liczby spełniające równanie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż równanie ##\frac{2x-4}{x}=\frac{x}{2x-4}##, gdzie ##x\neq 0## i ##x\neq 2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:27:37
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
równania wymierne
równania wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Równanie ##\frac{x+3}{3-x}=3+x##

A. ma dokładnie jedno rozwiązanie: ##x=3##
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie: ##x=-3##
C. ma dokładnie jedno rozwiązanie: ##x=2##
D. ma dokładnie dwa rozwiązania: ##x=2##, ##x=-3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 21:40:23
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
równania wymierne
równania wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż równanie ##\frac{3x-1}{x}=\frac{3x-1}{2x-5}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 10:46:57
Etap: Kurs maturalny
Dział: Równania i nierówności
Słowa kluczowe:
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
równania wymierne
równania wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż równanie ##\frac{2x+1}{2x}=\frac{2x+1}{x+1}##, gdzie ##x\neq -1## i ##x\neq 0##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:54:09
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
równania wymierne
równania wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Liczby ##x_{1}=5+\sqrt{23}## i ##x_{2}=5-\sqrt{23}## są rozwiązaniami równania ##x^{2}-\left ( p^{2}+q^{2} \right )x+\left ( p+q \right )=0## z niewiadomą ##x##. Oblicz wartości ##p## i ##q##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:16:27
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Suma wszystkich współczynników równania kwadratowego ##ax^{2}+bx+c=0## jest równa ##0##. Wykaż, że każde równanie kwadratowe o tej własności ma co najmniej jedno rozwiązanie rzeczywiste.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-12-20 13:05:49
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Suma pierwiastków równania ##x^{2}=7## jest równa

A. ##0##                        B. ##\sqrt{7}##                       C. ##2\sqrt{7}##                       D. ##14##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:20:32
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż równanie ##\frac{x\left ( x+1 \right )}{x-1}=5x-4##, dla ##x\neq 1##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:22:26
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
równania wymierne
równania wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy