nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 9 zadań
Zadania z matematyki

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej ##y=f(x)## ma współrzędne ##(2,2)##. Wówczas wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji ##g(x)=f(x)+2## ma współrzędne

A. ##(4,2)##                B. ##(0,2)##                C. ##(2,0)##                D. ##(2,4)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-24 15:17:40
Etap: Kurs maturalny
Dział: Funkcje
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja ##f## jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem ##f\left ( x \right )=3^{x-2}+3##. Prosta ##l## ma równanie ##y = 3,3##. Ile punktów wspólnych mają wykres funkcji ##f## i prosta ##l##?

A. Zero.           B. Jeden.           C. Dwa.           D. Nieskończenie wiele.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:02:33
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty wspólne wykresów funkcji
punkty wspólne wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej ##f##, przy czym ##f (0) = −2## i ##f (1) = 0##.
Wykres funkcji ##g## jest symetryczny do wykresu funkcji ##f## względem początku układu współrzędnych. Funkcja ##g## jest określona wzorem

A. ##g (x) = 2x + 2  ##                             B. ##g (x) = 2x − 2 ##
C. ##g (x) = −2x + 2     ##                          D. ##g (x) = −2x − 2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:36:01
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria środkowa
symetria środkowa Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej ##y=f(x)## ma współrzędne ##(2,2)##. Wówczas wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji ##g(x)=f(x+2)## ma współrzędne

A. ##(4,2)##                B. ##(0,2)##                C. ##(2,0)##                D. ##(2,4)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:04:04
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Narysuj wykres funkcji ##f(x)=\mid x\mid ^2+~ 3 \mid x\mid-4##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-08-15 11:51:12
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej 7
wykres funkcji kwadratowej 7 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Narysuj wykres funkcji ##f(x)=-(x^2+2x)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-08-15 11:36:35
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej 5
wykres funkcji kwadratowej 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykres funkcji ##g(x)=\frac{2}{3}(x+6)^2## powstał w wyniku przesunięcia równoległego wykresu jednomianu stopnia drugiego o wektor ##\overrightarrow{v}##. Podaj wzór tego jednomianu oraz współrzędne wektora ##\overrightarrow{v}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-11 08:18:27
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej
postać kanoniczna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej 4
postać kanoniczna funkcji kwadratowej 4 Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego
jednomian stopnia drugiego Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji ##y=f\left ( x \right )## określonej dla ##x\epsilon \left \langle -7,4 \right \rangle##.

Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji

A. ##y=f\left ( x+2 \right )##  B. ##y=f\left ( x \right )-2##  C. ##y=f\left ( x-2 \right )##  D. ##y=f\left ( x \right )+2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-27 18:47:05
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku ##1##. jest przedstawiony wykres funkcji ##y=f\left ( x \right )##.

Funkcja przedstawiona na rysunku ##2##. jest określona wzorem

A. ##y=f\left ( x \right )+2## B. ##y=f\left ( x \right )-2##  C. ##y=f\left ( x-2 \right )##  D. ##y=f\left ( x+2 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 18:28:06
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy