nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 9 zadań
Zadania z matematyki

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji wykładniczej ##f\left ( x \right )=a^{x}## dla ##x\in R##.
a) Oblicz ##a##.
b) Narysuj wykres funkcji ##g\left ( x \right )=\left | f\left ( x \right ) -2\right |## i podaj wszystkie wartości parametru ##m\in R##, dla których równanie ##g\left ( x \right )=m## ma dokładnie jedno rozwiązanie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:39:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji wykładniczej
wykres funkcji wykładniczej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji
przekształcanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wykres funkcji ##f## danej wzorem ##f\left ( x \right )=-2x^{2}## przesunięto wzdłuż osi ##Ox## o ##3## jednostki w prawo oraz wzdłuż osi ##Oy## o ##8## jednostek w górę, otrzymując wykres funkcji ##g## .
a) Rozwiąż nierówność ##f\left ( x \right )+5<3x##.
b) Podaj zbiór wartości funkcji ##g## .
c) Funkcja ##g## określona jest wzorem ##g\left ( x \right )=-2x^{2}+bx+c##. Oblicz ##b## i ##c##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:25:13
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji kwadratowej
zbiór wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji
przekształcanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Rysunek przedstawia wykresyfunkcji
##f\left ( x \right )## i ##g\left ( x \right )##.Prawdziwa jest równość:

A. ##g\left ( x \right )=-f\left ( x \right )##
B. ##g\left ( x \right )=-f\left ( x-1 \right )+1##
C. ##g\left ( x \right )=f\left ( x+1 \right )-1##
D. ##g\left ( x \right )=-f\left ( x-1 \right )##Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:13:40
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
przekształcanie wykresu funkcji
przekształcanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji ##f## o ##10## jednostek w prawo, to:

A.
##y=f\left ( x+10 \right )##                                    B. ##y=f\left ( x \right )+10##
C.
##y=f\left ( x-10 \right )##                                    D. ##y=f\left ( x \right )-10##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 18:43:52
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
przekształcanie wykresu funkcji
przekształcanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przesuwanie wykresu funkcji
przesuwanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Narysuj wykres funkcji ##y=-2(\mid x \mid -1)^2 +3##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-08-15 11:55:14
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej 8
wykres funkcji kwadratowej 8 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji
przekształcanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Narysuj wykres funkcji ##f(x)= \mid x^2-2x \mid##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-08-15 11:49:09
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej 7
wykres funkcji kwadratowej 7 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji
przekształcanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Narysuj wykres funkcji ##y=\left(\frac{1}{2}x\right)^2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-08-15 11:40:53
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej 1
wykres funkcji kwadratowej 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji
przekształcanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
powinowactwo prostokątne
powinowactwo prostokątne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wzór funkcji, której wykres powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji ##f## o ##10## jednostek w dół, to:

A.
##y=f\left ( x+10 \right )##                                    B. ##y=f\left ( x \right )+10##
C.
##y=f\left ( x-10 \right )##                                    D. ##y=f\left ( x \right )-10##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-12-13 15:40:59
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
przekształcanie wykresu funkcji
przekształcanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przesuwanie wykresu funkcji
przesuwanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres funkcji ##g\left ( x \right )## (na rysunku po prawej stronie) otrzymujemy przesuwając wykres funkcji ##f\left ( x \right )## (na rysunku po lewej stronie) wzdłuż osi ##Oy##.

Wykres funkcji ##g## określony jest wzorem

A. ##g\left ( x \right )=f\left ( x-4 \right )##                          B. ##g\left ( x \right )=f\left ( x \right )-4##
C.
##g\left ( x \right )=f\left ( x+4 \right )##                          D. ##g\left ( x \right )=f\left ( x \right )+4##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 14:16:15
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
przekształcanie wykresu funkcji
przekształcanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy