nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 56 zadań
Zadania z matematyki

Wiedząc, że ##f(x)=4x+5##. Oblicz ##f(x-6)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-10-30 15:57:59
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przesuwanie wykresu funkcji
przesuwanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przesunięcie równoległe
przesunięcie równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykres funkcji ##g(x)=(\left|x\right|+2)^2## powstał z wykresu funkcji kwadratowej w wyniku przekształcenia ##g(x)=f(\left|x\right|)##. Naszkicuj wykres funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-08-27 08:27:34
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 37
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 37 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wykres funkcji ##h(x)=-3(\left|x\right|+2)^2-1## powstał z wykresu funkcji kwadratowej w wyniku przekształcenia ##h(x)=f(\left|x\right|)##. Napisz wzór funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-27 08:24:16
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 36
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 36 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Narysuj wykres funkcji ##g(x)=\left| x\right |^2-4\left| x\right |##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-08-27 08:19:58
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 35
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 35 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Napisz wzór funkcji ##y=f(\left|x\right|)##, jeśli ##f(x)=(x-5)^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-27 08:17:10
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 34
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 34 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wykres funkcji ##g(x)=\left|-2(x+3)^2-4 \right|## powstał z wykresu funkcji kwadratowej w wyniku przekształcenia ##g(x)=\left|f(x)\right|##. Napisz wzór funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-27 08:07:50
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 32
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 32 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Naszkicuj wykres funkcji ##h(x)=\left| x^2-1 \right |##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-08-27 08:01:38
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 31
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 31 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór funkcji ##y=\left| f(x) \right|##, jeśli ##f(x)=(x-1)^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-27 07:58:52
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 30
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 30 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wykres funkcji ##g(x)=-\frac{1}{9}x^2##, został przekształcony z wykresu funkcji ##f(x)## w powinowactwie prostokątnym o osi ##OX## i skali ##k=3##. Narysuj wykres funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-26 09:57:49
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 28
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 28 Zadania  Zestawy  Multimedia
powinowactwo prostokątne
powinowactwo prostokątne Zadania  Zestawy  Multimedia
powinowactwo prostokątne o osi OX
powinowactwo prostokątne o osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wykres funkcji ##g(x)=8x^2## został przekształcony z wykresu funkcji  ##f## w powinowactwie prostokątnym o osi ##OX## i skali ##k=2##. Napisz wzór funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-26 09:53:23
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 27
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 27 Zadania  Zestawy  Multimedia
powinowactwo prostokątne
powinowactwo prostokątne Zadania  Zestawy  Multimedia
powinowactwo prostokątne o osi OX
powinowactwo prostokątne o osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony