nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 48 zadań
Zadania z matematyki

Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu ##y=-\frac{1}{2}x-3## i przechodzącej przez punkt ##A=(0,3)##.

A. ##y=\frac{1}{2}x-3##                           B. ##y=-\frac{1}{2}x+3##
C. ##y=-2x-3##                         D. ##y=2x-3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-19 10:42:20
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek równoległości prostych
warunek równoległości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcję liniową, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji ##y=-\sqrt{3}x+1## i przechodzi przez punkt ##(0,5)##, określa wzór:

A. ##y=5+\sqrt{3}x##                       B. ##y=-5x+\sqrt{3}##
C. ##y=5-\sqrt{3}##                          D. ##y=-5-\sqrt{3}x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 10:57:40
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcję liniową, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji ##y=\sqrt{3}x+1## i przechodzi przez punkt ##(0,5)##, określa wzór:

A. ##y=5+\sqrt{3}x##                     B. ##y=-5x+\sqrt{3}##
C. ##y=\sqrt{3}##                              D. ##y=-5-\sqrt{3}x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 10:55:21
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcję liniową, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji ##y=-\sqrt{3}x+1## i przechodzi przez punkt ##(0,-5)##, określa wzór:

A. ##y=5+\sqrt{3}x##                           B. ##y=-5x+\sqrt{3}##
C. ##y=\sqrt{3}##                                    D. ##y=-5-\sqrt{3}x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 09:45:44
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykresy funkcji liniowych ##f(x)=\frac{2}{3}x-3## i ##g(x)=(1-2a)x+1## są równoległe, gdy ##a## wynosi:

A. ##\frac{1}{6}##                       B. ##\frac{5}{4}##                       C. ##-\frac{1}{4}##                       D. ##\frac{5}{6}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 09:41:28
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste o równaniach ##x-3y=3## i ##2x-6y=5##:

A. są równoległe
B. są prostopadłe
C. przecinają się w punkcie ##P=(2,2)##
D. pokrywają się
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 09:22:35
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie prostych
wzajemne położenie prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Równanie prostej ##k## ma postać ##3x-2y+6=0##. Wyznacz równanie prostej równoległej do prostej ##k## i przechodzącej przez punkt ##A=(-2,4)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-04 11:29:42
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Równanie prostej ##k## ma postać ##2x-3y+6=0##. Wyznacz równanie prostej równoległej do prostej ##k## i przechodzącej przez punkt ##A=(2,-4)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-04 11:27:36
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Równanie prostej ##k## ma postać ##2x-3y+6=0##. Wyznacz równanie prostej równoległej do prostej ##k## i przechodzącej przez punkt ##A=(-2,4)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:17:47
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek równoległości prostych
warunek równoległości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Prosta ##k## równoległa do prostej ##p: 5x-y+2=0## i przechodząca przez punkt ##P=(-1,-2)## ma równanie:

A. ##5x-y+3=0##                                    B. ##-5x+y+7=0##
C. ##x+5y+3=0##                                    D. ##-x+5y-2=0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-03 14:55:25
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy