nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 12 zadań
Zadania z matematyki

Które osie układu współrzędnych przecina okrąg o równaniu ##(x-3)^2+(y+1)^2=4##?

A. przecina obie osie            B. przecina tylko oś ##Ox##
C. przecina tylko oś ##Oy##       D. nie przecina żadnej osi współrzędnych
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 09:57:12
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Okrąg o środku ##S=(-2,2)## jest styczny do obu osi układu współrzędnych. Równanie tego okręgu ma postać:

A. ##(x-2)^2+(y+2)^2=4##               B. ##(x-2)^2+(y+2)^2=2##
C. ##(x+2)^2+(y-2)^2=4##               D. ##(x+2)^2+(y-2)^2=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:15:01
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Prosta o równaniu ##y=x+4## przecina okrąg ##x^2+y^2=25## w dwóch punktach ##A## i ##B##. Oblicz długość odcinka ##AB##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:25:06
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Okrąg o równaniu ##x^2+y^2=4## przecina oś ##Oy## w punktach:

A. ##(0,0)## i ##(0,2)##                                   B. ##(0,0)## i ##(0,-2)##
C. ##(0,-2)## i ##(0,2)##                                D. ##(-2,0)## i ##(2,0)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 11:38:26
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Na okręgu ##(x+2)^2+(y-3)^2=8## znajdź taki punkt ##A##, którego odległość od punktu ##P=(2,7)## jest najmniejsza.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 12:14:54
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na okręgu ##(x-2)^2+(y+3)^2=8## znajdź taki punkt ##A##, którego odległość od punktu ##P=(-2,-7)## jest najmniejsza.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-03 09:51:57
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Okrąg o równaniu ##\left ( x+2 \right )^{2}+\left ( y-2 \right )^{2}=4## ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu

A. ##x=0##               B. ##y=0##               C. ##y=-x##               D. ##y=x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 11:59:47
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Wyznacz wszystkie wartości parametru ##m##, dla których prosta o równaniu ##y=mx+\left ( 2x+3 \right )## ma dokładnie dwa punkty wspólne z okręgiem o środku w punkcie ##S=\left ( 0,0 \right )## i promieniu ##r=3##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 19:10:26
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Prosta o równaniu ##3x-4y-36=0## przecina okrąg o środku ##S=(3,12)## w punktach ##A## i ##B##. Długość odcinka ##AB## jest równa ##40##. Wyznacz równanie tego okręgu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 4
Dodano: 2014-07-16 18:34:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Prosta ##y=x+4## przecina okrąg o równaniu ##\left ( x+1 \right )^{2}+\left ( y-2 \right )^{2}=25## w punktach ##A## i ##B##. Oblicz współrzędne punktów ##A## i ##B##, a następnie oblicz obwód trójkąta ##ABS##, gdzie ##S## jest środkiem danego okręgu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-13 17:29:20
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy