nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 12 zadań
Zadania z matematyki

W poniższej tabeli prezentowane są wprost proporcjonalne wielkości ##x## i ##y##. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

##x## ##x_1-1## ##x_2=2## ##x_3## ##x_4=10##
##y## ##y_1## ##y_2=3## ##y_3=9## ##y_4##

Wówczas:
A. ##\frac{y}{x}=\frac{3}{2}##          B. ##y_4=15##          C. ##x_3=3##          D. ##y_1=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:18:05
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli za ##3## takie same zeszyty w kratkę trzeba zapłacić w szkolnym sklepiku ##7## zł ##20## gr, to za ##7## takich zeszytów zapłacimy

A. ##11## zł ##20## gr          B. ##14## zł ##20## gr          C. ##16## zł ##80## gr          D. ##24## zł
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:19:03
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Samochód jedzie ze stałą prędkością ##70## km/h. Wówczas

A. w ciągu ##5## minut przejedzie więcej niż ##5## km
B. w ciągu ##10## minut przejedzie ##7## km
C. w ciągu ##30## minut przejedzie ##30## km
D. w ciągu ##2## godzin przejedzie ##140## km

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:37:15
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
wielkości wprost proporcjonalne
wielkości wprost proporcjonalne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Które spośród poniższych par to wielkości wprost proporcjonalne?

A. pole kwadratu i pole koła na nim opisanego
B. bok trójkąta równobocznego i promień koła wpisanego w ten trójkąt
C. krawędź sześcianu i jego objętość
D. obwód i średnica koła
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:30:30
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
wielkości wprost proporcjonalne
wielkości wprost proporcjonalne Zadania  Zestawy  Multimedia
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Za trzy kostki masła trzeba zapłacić ##12,60## zł. Wynika z tego, że

A. za ##1## kostkę zapłacimy ##6,30## zł
B. za ##6## kostek zapłacimy więcej niż ##20## zł
C. za ##4## kostki zapłacimy ##16,80## zł

Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:10:09
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Za trzy kostki masła trzeba zapłacić ##12,60## zł. Oblicz, ile należy zapłacić za ##4## kostki masła.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:12:19
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Naszkicuj wykres proporcjonalności prostej ##y=1\frac{1}{2}x##, wykorzystując znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze tej funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-10-27 18:55:43
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres proporcjonalności prostej
wykres proporcjonalności prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Naszkicuj wykres proporcjonalności prostej ##y=-\frac{1}{2}x##, wykorzystując znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze tej funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-10-27 18:54:48
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres proporcjonalności prostej
wykres proporcjonalności prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Naszkicuj wykres proporcjonalności prostej ##y=-\frac{3}{4}x##, wykorzystując znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze tej funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-10-27 18:53:18
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres proporcjonalności prostej
wykres proporcjonalności prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Naszkicuj wykres proporcjonalności prostej ##y=\frac{1}{4}x##, wykorzystując znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze tej funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-10-27 18:52:22
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres proporcjonalności prostej
wykres proporcjonalności prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy