nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 13 zadań
Zadania z matematyki

Z kartki w kształcie kwadratu o boku ##6## odcięto ćwierć koła o promieniu ##6## (patrz rysunek). Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pole powierzchni pozostałej zacieniowanej części kartki jest równe
          
               A.
##144 - 12\pi##
               B. ##144 - 36\pi##
               C. ##36 - 3\pi##
               D. ##36 - 9\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-18 13:08:24
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
egzamin gimnazjalny
egzamin gimnazjalny Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny z matematyki
egzamin gimnazjalny z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny 2017
egzamin gimnazjalny 2017 Zadania  Zestawy  Multimedia
pole wycinka koła
pole wycinka koła Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są dwa koła. Promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła o ##30##%. Wynika stąd, że pole pierwszego koła jest większe od pola drugiego koła

A. o mniej niż ##50##%, ale więcej niż ##40##%  
B. o mniej niż ##60##%, ale więcej niż ##50##%
C. dokładnie o ##60##%          
D.
o więcej niż ##60##%
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-09 12:24:46
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole koła ograniczonego okręgiem ##x^2+y^2-4x+6y-6=0## wynosi:

A. ##\sqrt{7}\pi##                B. ##7\pi##                C. ##\sqrt{19}\pi##                D. ##19\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 12:02:51
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym jest równe ##\frac{1}{3}\pi^3##. Długość boku tego trójkąta jest równa

A. ##\frac{\pi}{3}##                       B. ##\pi##                       C. ##\sqrt{3}\pi##                       D. ##3\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-29 11:15:24
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt wpisany w koło
trójkąt wpisany w koło Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na kole opisany jest romb. Stosunek pola koła do pola rombu wynosi ## \frac{\pi \sqrt{3}}{8}##. Wyznacz miarę kąta ostrego rombu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:15:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 

Jaką częścią pola koła przedstawionego na rysunku obok jest pole zacieniowanego wycinka tego koła?

Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. 
     
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:36:35
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
pole wycinka koła
pole wycinka koła Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o wysokości ##9## jest równe:

A. ##36\pi##                    B. ##9\pi##                    C. ## 18\sqrt{3}\pi##                    D. ##12\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:26:14
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt wpisany w koło
trójkąt wpisany w koło Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt wpisany w okrąg
trójkąt wpisany w okrąg Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 

Z kawałka materiału o kształcie i wymiarach czworokąta ##ABCD## (patrz na rysunek obok) wycięto okrągłą serwetkę o promieniu ##3## dm. Oblicz, ile procent całego materiału stanowi jego niewykorzystana część. Wynik podaj z dokładnością do ##0,01## procenta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-09 21:09:44
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Kształt i wymiary deski do krojenia przedstawiono na rysunku.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Powierzchnia tej deski (w cm2) jest równa

A. ##400+50\pi##       B. ##40+50\pi##       C. ##400+100\pi##       D. ##40+100\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 15:43:19
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
pola figur płaskich
pola figur płaskich Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz pole koła przedstawionego na rysunku.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-08-05 12:27:53
Etap: Gimnazjum
Dział: Geometria płaska
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy