nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań
Zadania z matematyki

Funkcja określona dla każdej liczby rzeczywistej ##x## wzorem ##f\left ( x \right )=x^{5}+5x-1##

A. ma więcej niż dwa minima lokalne.
B. ma dokładnie dwa minima lokalne.
C. ma dokładnie jedno minimum lokalne.
D. nie ma minimum lokalnego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:00:43
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
rachunek różniczkowy
rachunek różniczkowy Zadania  Zestawy  Multimedia
przedziały monotoniczności
przedziały monotoniczności Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Funkcja ##f## jest określona wzorem ##f\left ( x \right )=\frac{x^{2}}{x-4}## dla każdej liczby rzeczywistej ##x\neq 4##. Oblicz pochodną funkcji ##f## w punkcie ##x =12##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:06:04
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
pochodna funkcji w punkcie
pochodna funkcji w punkcie Zadania  Zestawy  Multimedia
rachunek różniczkowy
rachunek różniczkowy Zadania  Zestawy  Multimedia
pochodna funkcji wymiernej
pochodna funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Funkcja ##f## jest określona wzorem ##f\left ( x \right )=x^{4}## dla każdej liczby rzeczywistej ##x##. Wyznacz równanie prostej stycznej do wykresu funkcji ##f## , która jest równoległa do prostej ##y=4x+7##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:08:16
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
rachunek różniczkowy
rachunek różniczkowy Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie stycznej do wykresu
równanie stycznej do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Okno na poddaszu ma mieć kształt trapezu równoramiennego, którego krótsza podstawa i ramiona mają długość po ##4## dm. Oblicz, jaką długość powinna mieć dłuższa podstawa tego trapezu, aby do pomieszczenia wpadało przez to okno jak najwięcej światła, czyli aby pole powierzchni okna było największe. Oblicz to pole.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:13:53
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
rachunek różniczkowy
rachunek różniczkowy Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania optymalizacyjne
zadania optymalizacyjne Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania optymalizacyjne w planimetrii
zadania optymalizacyjne w planimetrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wykaż, że funkcja ##f\left ( x \right )=\frac{9-x^{2}}{x^{2}-1}## ma dokładnie jedno ekstremum lokalne i określ, czy to jest minimum czy maksimum.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:33:23
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
rachunek różniczkowy
rachunek różniczkowy Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Rozpatrujemy wszystkie stożki, których przekrojem osiowym jest trójkąt o obwodzie ##20##. Oblicz wysokość i promień podstawy tego stożka, którego objętość jest największa. Oblicz objętość tego stożka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 11:50:30
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania optymalizacyjne
zadania optymalizacyjne Zadania  Zestawy  Multimedia
rachunek różniczkowy
rachunek różniczkowy Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Funkcja ##f## określona jest wzorem ##f(x)=x^3-2x^2+1## dla każdej liczby rzeczywistej ##x##. Wyznacz równania tych stycznych do wykresu funkcji ##f##, które są równoległe do prostej o równaniu ##y=4x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 11:19:27
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
rachunek różniczkowy
rachunek różniczkowy Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie stycznej do wykresu
równanie stycznej do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest układ równań: ## \left\{\begin{matrix}
mx-y=2\\x+my=m

\end{matrix}\right.##.
Dla każdej wartości parametru ##m## wyznacz parę liczb ## \left ( x,y \right )##, która jest rozwiązaniem tego układu równań. Wyznacz najmniejszą wartość sumy ##x+y## dla ## m\in \left \langle 2,4 \right \rangle##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:10:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
zadania optymalizacyjne
zadania optymalizacyjne Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań z parametrem
układy równań z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dana jest funkcja ##f## określona wzorem ##f\left ( x \right )=\frac{x-8}{x^{2}+6}## dla każdej liczby rzeczywistej ##x##. Oblicz wartość pochodnej tej funkcji w punkcie ##x=\frac{1}{2}##.

Zakoduj trzy pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.
     
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 19:05:07
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
pochodna funkcji wymiernej
pochodna funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest prostokątny arkusz kartonu o długości ##80## cm i szerokości ##50## cm. W czterech rogach tego arkusza wycięto kwadratowe naroża (zobacz rysunek). Następnie zagięto karton wzdłuż linii przerywanych, tworząc w ten sposób prostopadłościenne pudełko (bez przykrywki). Oblicz długość boku każdego z wyciętych kwadratowych naroży, dla której objętość otrzymanego pudełka jest największa. Oblicz tę maksymalną objętość.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 19:17:26
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania optymalizacyjne
zadania optymalizacyjne Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony