nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 21 zadań
Zadania z matematyki

Dany jest trójkąt ##ABC##, gdzie ##A=(8,2)##, ##B=(-4,2)##, ##C=(8,-3)##.
a) Napisz równanie prostych, w których zawierają się boki trójkąta ##ABC##.
b) Opisz za pomocą układu nierówności trójkąt ##ABC##.
c) Oblicz długość promienia okręgu opisanego na trójkącie ##ABC##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-03 10:22:23
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku jest przedstawiony trójkąt ##ABC##, gdzie ##A=(-8,-2)##, ##B=(4,-2)##, ##C=(-8,3)##.

a) Napisz równanie prostych, w których zawierają się boki trójkąta ##ABC##.
b) Opisz za pomocą układu nierówności trójkąt ##ABC##.
c) Oblicz długość promienia okręgu opisanego na trójkącie ##ABC##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 12:13:20
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Znajdź współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie o wierzchołkach:
##A=(-6,-1), \ B=(2,-5), \ C=(6,1)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-03 09:21:44
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Znajdź współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie o wierzchołkach:
##A=(6,-1), \ B=(-2,-5), \ C=(-6,1)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-03 09:17:12
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Znajdź współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie o wierzchołkach:
##A=(-6,1), \ B=(2,5), \ C=(6,-1)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-03 09:16:23
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Znajdź współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie o wierzchołkach:
##A=(6,1), \ B=(-2,5), \ C=(-6,-1)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 12:20:38
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dane są punkty: ##A=\left ( -2,-1 \right ),B=\left ( 0,3 \right )##. W okrąg o średnicy ##AB## wpisano trójkąt równoboczny. Długość boku tego trójkąta jest równa

A. ##\frac{2\sqrt{5}}{3}##                   B. ##\frac{5\sqrt{3}}{4}##                   C. ##\sqrt{15}##                   D. ##2\sqrt{15}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:57:34
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt wpisany w okrąg
trójkąt wpisany w okrąg Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na trójkącie o bokach długości ##\sqrt{7},\sqrt{8},\sqrt{15}## opisano okrąg. Oblicz promień tego okręgu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:25:44
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
tw odwrotne do tw Pitagorasa
tw odwrotne do tw Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzasadnij, że przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego jest średnicą okręgu na nim opisanego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:46:49
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Obwód pewnego trójkąta jest równy ##20 cm##, a jeden z kątów ma miarę ##\frac{\pi}{6}##. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie ma długość ##6 cm##. Wyznacz długości boków trójkąta tak, aby jego pole było największe. Oblicz pole tego trójkąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:51:29
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania optymalizacyjne
zadania optymalizacyjne Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony