nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 13 zadań
Zadania z matematyki

Odległość punktu ##M=(-5,12)## od osi ##OY## jest równa:

A. ##17##                    B. ##13##                     C. ##12##                    D. ##5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 19:47:06
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Odległość punktu ##M=(-5,13)## od osi ##OX## jest równa:

A. ##17##                    B. ##13##                     C. ##12##                     D. ##5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 19:45:54
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Odległość punktu ##M=(12,-5)## od osi ##OX## jest równa:

A. ##17##                   B. ##13##                    C. ##12##                    D. ##5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 19:44:30
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Odległość punktu ##M=(-5,12)## od osi ##OX## jest równa:

A. ##17##                    B. ##13##                    C. ##12##                    D. ##5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 19:42:38
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Odległość prostej ##y=2-x## od początku układu współrzędnych wynosi:

A. ##2##                    B. ##4##                   C. ##2\sqrt{2}##                   D. ##\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-03 11:50:30
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Odległość prostej ##y=4-x## od początku układu współrzędnych wynosi:

A. ##2##                   B. ##4##                   C. ##2\sqrt{2}##                   D. ##4\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 12:03:48
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uzasadnij, że każdy punkt paraboli o równaniu ##y=\frac{1}{4}x^{2}+1## jest równoodległy od osi ##Ox## i od punktu ##F=\left ( 0,2 \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:18:54
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość między punktami
odległość między punktami Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Oblicz odległość punktu ##A=\left ( 5,-6 \right )## od prostej ##l:y=2x+1##. Podaj przybliżenie dziesiętne otrzymanego wyniku z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zakoduj cyfrę jedności i dwie początkowe cyfry po przecinku otrzymanego przybliżenia.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:28:34
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Odległość początku układu współrzędnych od prostej o równaniu ##y=2x+4## jest równa

A. ##\frac{\sqrt{5}}{5}##                        B. ##\frac{4\sqrt{5}}{5}##                        C. ##\frac{4}{5}##                        D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 10:16:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest okrąg o środku w punkcie ##O(-2,3)##.Oblicz odległość środka tego okręgu od prostej o równaniu ##3x+4y+9=0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2014-06-14 16:49:01
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość punktu od prostej 3
odległość punktu od prostej 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony