nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 15 zadań
Zadania z matematyki

Jeśli ##a=\frac{3}{2}## i ##b=2##, to wartość wyrażenia ##\frac{a : b}{b - a}## jest równa

A. ##\frac{3}{2}##                       B. ##1##                       C. ##\frac{6}{7}##                       D. ##\frac{27}{6}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-24 14:03:36
Etap: Kurs maturalny
Dział: Liczby rzeczywiste
Słowa kluczowe:
obliczanie wartości wyrażeń
obliczanie wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jeśli ##a=\frac{3}{2}## i ##b=2##, to wartość wyrażenia ##\frac{a\cdot b}{a+b}## jest równa

A. ##\frac{2}{3}##                       B. ##1##                       C. ##\frac{6}{7}##                       D. ##\frac{27}{6}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 14:43:32
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
obliczanie wartości wyrażeń
obliczanie wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
ułamki algebraiczne
ułamki algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz wartość wyrażenia ##\sqrt{121}-\sqrt[3]{64}:\left[(-3)^{2}+(-1)^{3}\right]##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-21 15:26:35
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Pierwiastki
Słowa kluczowe:
pierwiastek arytmetyczny
pierwiastek arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek arytmetyczny 15
pierwiastek arytmetyczny 15 Zadania  Zestawy  Multimedia
obliczanie wartości wyrażeń
obliczanie wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz ##\left(\sqrt[3]{4}\right)^{3}+\sqrt{125}:(-5)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-21 15:23:02
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Pierwiastki
Słowa kluczowe:
pierwiastek arytmetyczny
pierwiastek arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek arytmetyczny 14
pierwiastek arytmetyczny 14 Zadania  Zestawy  Multimedia
obliczanie wartości wyrażeń
obliczanie wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zapisz w prostrzej postaci ##6\sqrt[3]{13}-4\sqrt[3]{-13}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-21 15:13:39
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Pierwiastki
Słowa kluczowe:
pierwiastek arytmetyczny
pierwiastek arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek arytmetyczny 11
pierwiastek arytmetyczny 11 Zadania  Zestawy  Multimedia
obliczanie wartości wyrażeń
obliczanie wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz ##\sqrt[3]{8}-\sqrt[3]{-1}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-21 15:03:05
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Pierwiastki
Słowa kluczowe:
pierwiastek arytmetyczny
pierwiastek arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek arytmetyczny 7
pierwiastek arytmetyczny 7 Zadania  Zestawy  Multimedia
obliczanie wartości wyrażeń
obliczanie wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek sześcienny
pierwiastek sześcienny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz ##\sqrt{64}+5##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-21 15:00:17
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Pierwiastki
Słowa kluczowe:
pierwiastek arytmetyczny
pierwiastek arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek arytmetyczny 6
pierwiastek arytmetyczny 6 Zadania  Zestawy  Multimedia
obliczanie wartości wyrażeń
obliczanie wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Znajdź wartość wyrażenie ##\frac{d^{~3} \cdot ~d^{~5}}{(d^{~2})^{3}} ## dla ##d=-10##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-07-29 17:55:19
Etap: Gimnazjum
Dział: Potęgi
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
obliczanie wartości wyrażeń
obliczanie wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na potęgach 3
działania na potęgach 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Znajdź wartość wyrażenie ##\frac{d^{3} \cdot ~d^{5}}{(d^{2})^{3}} ## dla ##d=\frac{1}{4}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-07-29 17:51:47
Etap: Gimnazjum
Dział: Potęgi
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
obliczanie wartości wyrażeń
obliczanie wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na potęgach 3
działania na potęgach 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Znajdź wartość wyrażenie ##\frac{(c^{2})^{3} \cdot ~c^8}{(c^{~3})^{~4}} ## dla ##c=\frac{2}{7}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-07-29 17:47:55
Etap: Gimnazjum
Dział: Potęgi
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
obliczanie wartości wyrażeń
obliczanie wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na potęgach 3
działania na potęgach 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy