nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 13 zadań
Zadania z matematyki

Z sześcianu ##ABCDEFGH## o krawędzi długości ##a## odcięto ostrosłup ##ABDE## (zobacz rysunek).

Ile razy objętość tego ostrosłupa jest mniejsza od objętości pozostałej części sześcianu?

A. ##2## razy.       B. ##3## razy.       C. ##4## razy.       D. ##5## razy.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:55:20
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
porównywanie objętości
porównywanie objętości Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość ostrosłupa
objętość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześcian. Bryły mają jednakowe podstawy i równe wysokości, a suma objętości tych brył jest równa ##36## cm3.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

 

Objętość sześcianu jest trzy razy większa od objętości ostrosłupa. P F
Krawędź sześcianu ma długość ##3## cm. P F
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 18:09:35
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
ostrosłup prawidłowy czworokątny
ostrosłup prawidłowy czworokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość ostrosłupa
objętość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe ##150 \ cm^{2}##. Objętość tego sześcianu jest równa

A. ##150 \ cm^{3}##             B. ##125 \ cm^{3}##             C. ##100 \ cm^{3}##            D. ##25 \ cm^{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:27:16
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Z sześcianu wycięto ostrosłup ##ABCD## (rysunek). Stosunek objętości ostrosłupa, do objętości sześcianu jest równy:

A. ##6:1##        B. ##4:1##         C. ##1:4##         D. ##1:6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 17:34:30
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
objętość ostrosłupa
objętość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Objętość sześcianu jest równa ##27\ cm^3##. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu wynosi:

A. ##8\ cm^2##             B. ##16\ cm^2##             C. ##24\ cm^2##             D. ##54\ cm^2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:02:56
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Objętość sześcianu jest równa ##27##. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa

A.
## \sqrt{6}##                         B. ##3##                         C. ##9##                         D. ## 3\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 21:38:55
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna sześcianu
przekątna sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Długość krawędzi sześcianu zwiększono o ##20##%. Oblicz, o ile procent wzrosła objętość tego sześcianu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-13 17:23:52
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna sześcianu ma długość ##6## cm . Objętość tego sześcianu jest

A.
mniejsza niż ## 41## cm3                     B. równa ## 41## cm3
C. równa ## 41,5## cm3                           D. większa niż ## 41,5## cm3
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 14:50:34
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
przekątna sześcianu
przekątna sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Objętość sześcianu jest równa ##27##. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa

A.
##2\sqrt{2}##                     B. ##3\sqrt{2}##                    C. ##2\sqrt{3}##                    D. ##3\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 10:32:53
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna sześcianu
przekątna sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe ##54##. Objętość tego sześcianu jest równa

A. ##27##                        B. ##81##                        C. ##243##                       D. ##729##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-25 08:50:59
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
objętość sześcianu
objętość sześcianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy