nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 25 zadań
Zadania z matematyki

Rozwiąż nierówność ##\left | x-2 \right |+\left | 3x-6 \right |<\left | x \right |##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:15:46
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe z wartością bezwzględną
nierówności liniowe z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności ##\left | 3x+6 \right |> 6## jest:

A. ##\left ( -\infty,-4 \right )\cup \left ( 0,+\infty \right )##                         B. ##\left ( -4,0 \right )##
C.
##\left ( -\infty,0 \right )\cup \left ( 4,+\infty \right )##                            D. ##\left ( 0,4 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:17:48
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe z wartością bezwzględną
nierówności liniowe z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność ##\mid 2x-8 \mid \leq 10##.
Stąd wynika, że

A.  ##k=2##               B.  ##k=4##               C.  ##k=5##               D.  ##k=9##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 09:49:24
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe z wartością bezwzględną
nierówności liniowe z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Zbiorem wszystkich liczb spełniających nierówność ##\left | x+3 \right |-\left | 2-x \right |\geq 1## jest przedział

A. ##\left ( -\infty;-3 \right \rangle##            B. ##\left \langle 0,+\infty \right )##           C. ##\left \langle 2,+\infty \right )##            D. ##\left \langle 0;2 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:26:16
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności liniowe z wartością bezwzględną
nierówności liniowe z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Wskaż nierówność, której ilustracją jest przedział:


A.
##\left | 2x+6 \right |\geq 5##  B. ##\left | x+3 \right |> 2,5##  C. ##\left | 2x-6 \right |> 5##  D. ##\left | x-3 \right |\geq 3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 15:36:59
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Zbiorem rozwiązań nierówności ##\left | x-2 \right |>7## jest:
 
A. ##\left ( 2,9 \right )##                                             B. ##\left ( -5,9 \right )##          
C. ##\left (-\infty,-5 \right )\cup \left ( 9,\infty \right )##                     D. ##\left (-\infty,-5 \right \rangle\cup \left \langle 9,\infty \right )##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:04:26
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiąż nierówność ##\left | 2x-5\right |- \left | x+4\right | \leqslant 2 - 2x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 4
Dodano: 2014-07-12 12:07:32
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Przedział ##(- \infty, -5 \rangle \cup \langle 5, + \infty)## jest zbiorem liczb spełniających nierówność:

A. ## \left | x \right |< 5##              B. ## \left | x \right |\leq 5##               C. ## \left | x \right |> 5##               D. ## \left | x \right |\geq 5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-14 14:41:20
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Wartość bezwzględna
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności z wartością bezwzględną 1
nierówności z wartością bezwzględną 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przedział ## \left ( -5,5 \right )## jest zbiorem liczb spełniających nierówność:

A. ## \left | x \right |< 5##              B. ## \left | x \right |\leq 5##               C. ## \left | x \right |> 5##               D. ## \left | x \right |\geq 5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-14 14:28:36
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Wartość bezwzględna
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności z wartością bezwzględną 1
nierówności z wartością bezwzględną 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przedział ## \left < -5,5 \right >## jest zbiorem liczb spełniających nierówność:

A. ## \left | x \right |< 5##              B. ## \left | x \right |\leq 5##               C. ## \left | x \right |> 5##               D. ## \left | x \right |\geq 5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-14 14:34:16
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Wartość bezwzględna
Słowa kluczowe:
nierówności z wartością bezwzględną
nierówności z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności z wartością bezwzględną 1
nierówności z wartością bezwzględną 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy