nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 140 zadań
Zadania z matematyki

Dla każdej liczby rzeczywistej ##x## wyrażenie ##x^6-2x^3-3## jest równe

A. ##(x^3+1)(x^2-3)##                                    B. ##(x^3-3)(x^3+1)##
C.
##(x^2+3)(x^4-1)##                                    D. ##(x^4+1)(x^2-3)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-28 12:16:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są dwie sumy algebraiczne ##-3x^2 − 2x## oraz ##−3x^3 + 2## . Iloczyn tych sum jest równy

A. ##−9x^5 + 4x##                                B. ##−9x^5 + 6x^3 − 6x^2 + 4x##
C. ##9x^5 + 6x^4 − 6x^2 - 4x##                D. ##−9x^6 + 4x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 10:31:28
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są dwie sumy algebraiczne ##3x^3 − 2x## oraz ##−3x^2 − 2## . Iloczyn tych sum jest równy

A. ##−9x^5 + 4x##                                B. ##−9x^6 + 6x^3 − 6x^2 + 4x##
C. ##−9x^5 + 6x^3 − 6x^2 + 4x##           D. ##−9x^6 + 4x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:50:01
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uprość wyrażenie ## \left ( -a+2b \right )\left ( a+2b \right )-\left ( 2b+3a \right )\left ( 2b-3a \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-04 16:09:43
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych 5
mnożenie sum algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zapisz prościej
## \left ( a-b \right )\left ( a+b \right )\left ( a^{2}+b^{2} \right )\left ( a^{4}+b^{4} \right )\left ( a^{8}+b^{8} \right )\left ( a^{16}+b^{16} \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-04 19:50:32
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych 5
mnożenie sum algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zapisz prościej
##\left ( a+b-c \right )\left ( a-b \right )+\left ( b+c-a \right )\left ( b-c \right )+\left ( c+a-b \right )\left ( c-a \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-04 19:49:37
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych 5
mnożenie sum algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykaż, że wyrażenie ##\left ( 4x+3 \right )\left ( 4x-3 \right )-\left ( 4x-5 \right )\left ( 4x+5 \right )##, nie zależy od zmiennej ##x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-04 19:45:43
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych 5
mnożenie sum algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że wyrażenie ##\left ( 8n+5 \right )\left ( 8n-5 \right )-\left ( 7n-5 \right )\left ( 7n+5 \right )##, dla każdej liczby całkowitej ##n##, dzieli się przez ##15##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-04 19:45:07
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych 5
mnożenie sum algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uprość wyrażenie ##\left ( 2+3k^{2} \right )\left ( -2+3k^{2} \right )\left ( 9k^{4}+4 \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-04 19:40:11
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych 4
mnożenie sum algebraicznych 4 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uprość wyrażenie ##\left ( 4x-y \right )\left ( 4x+y \right )\left ( 16x^{2}+y^{2} \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-04 19:39:40
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych 4
mnożenie sum algebraicznych 4 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy