nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań
Zadania z matematyki

To samo miejsce zerowe co funkcja ##y=-\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}## ma funkcja:

A. ##y=3x+4##                                          B. ##y=3x-4##
C. ##y=4x-3##                                          D. ##y=x+\frac{4}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 11:55:32
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji
miejsce zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykaż, że liczba ##2+ \sqrt{3}## jest miejscem zerowym funkcji liniowej ##y=\frac{1}{2-\sqrt{3}}x-(7+4\sqrt{3})##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-10-31 17:24:30
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji
miejsce zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zbadaj, czy istnieje liczba ##m##, dla której funkcja liniowa ##f(x)=(m^2-1)x+m^2-2m-3## ma nieskończenie wiele miejsc zerowych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 21:24:30
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji
miejsce zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz miejsca zerowe funkcji liniowej ##f(x)=-3x+\sqrt{3}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 21:08:10
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji
miejsce zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz miejsca zerowe funkcji liniowej ##f(x)=2x-3##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 21:06:18
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji
miejsce zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
O funkcji liniowej ##f## wiadomo, że liczba ##\sqrt{5}## jest jej miejscem zerowym oraz ##f\left ( 5 \right )+f\left ( -5 \right )=10##. Funkcję ##f## można opisać wzorem

A. ##f\left ( x \right )=-\sqrt{5}x+5##                     B. ##f\left ( x \right )=-5x-\sqrt{5}##
C.
##f\left ( x \right )=\sqrt{5}x-5##                        D. ##f\left ( x \right )=5x-\sqrt{5}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:30:29
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji
miejsce zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Uzasadnij, że gdy ##m<2##, to miejscem zerowym funkcji ##f\left ( x \right )=3x+4-2m## jest liczba ujemna.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-16 21:34:11
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji
miejsce zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja liniowa z parametrem
funkcja liniowa z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wśród miejsc zerowych wielomianu są liczby ##0, 1, –2##. Wielomian może mieć postać:
 
A. ##W\left ( x \right )=x^{4}+2x^{3}-x^{2}-2x##     
B.
##W\left ( x \right )=x^{3}+3x^{2}+2x##
C.
##W\left ( x \right )=x^{3}+2x^{2}+x-2##    
D.
##W\left ( x \right )=x^{3}+2x^{2}+4x+5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:19:03
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
miejsca zerowe wielomianu
miejsca zerowe wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji
miejsce zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa określona jest wzorem ## f\left ( x \right )=\sqrt{2}x+4## . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

A. ## -2\sqrt{2}##                    B. ## \frac{\sqrt{2}}{2}##                    C. ## -\frac{\sqrt{2}}{2}##                    D. ## 2\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 21:58:09
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji
miejsce zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Miejscem zerowym funkcji ##f## określonej wzorem ##f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix}
x^{2}-1 & dla & x\in \left ( -\infty,-4 \right \rangle \\
5x+10&dla &x\in \left ( -4,2 \right ) \\
x+4 &dla &x\in \left \langle 2,+\infty \right )
\end{matrix}\right.## jest
 
A. ##-4##                        B. ##-2##                        C. ##-1##                        D. ##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-12-13 15:01:12
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji
miejsce zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy