nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 16 zadań
Zadania z matematyki

Jeśli funkcja kwadratowa ##f (x) = x^2 + 2x + 3a## nie ma ani jednego miejsca zerowego, to liczba ##a## spełnia warunek

A. ##a < −1##       B. ##−1\leq a < 0##       C. ##0\leq a<\frac{1}{3}##       D. ##a>\frac{1}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:40:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest wzór funkcji kwadratowej ##f(x)=-\frac{1}{3}(x+9)(x+1)## w postaci iloczynowej. Podaj miejsca zerowe tej funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-11-19 16:37:56
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej
postać iloczynowa funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Narysuj wykres funkcji ##f(x)=-4(x+3)^2+1##, a następnie oblicz jej miejsca zerowe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-11-19 16:33:13
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej
postać kanoniczna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Liczby ##(-1)## i ##3## są miejscami zerowymi funkcji kwadratowej ##f##. Oblicz ##\frac{f(6)}{f(12)}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 10:52:00
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Oceń na podstawie wyróżnika, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa, określona za pomocą wzoru ##f(x)=-3x^2+6x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-30 15:42:37
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 8
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 8 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oceń na podstawie wyróżnika, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa, określona za pomocą wzoru ##f(x)=-9x^2-x+16##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-30 15:41:07
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 8
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 8 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej ##y=x^2+7##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-30 15:38:52
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 7
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 7 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz miejsca zerowe funkcji ##f(x)=x^2+10x+25##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-30 15:37:20
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 6
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 6 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej ##f(x)=x^2-4x+3##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-30 15:31:21
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 5
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej ##f(x)=x^2-4##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-30 15:28:02
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 3
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy