nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 19 zadań
Zadania z matematyki

Dany jest wzór funkcji kwadratowej ##f(x)=-\frac{1}{3}(x+9)(x+1)## w postaci iloczynowej. Podaj miejsca zerowe tej funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-11-19 16:37:56
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej
postać iloczynowa funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Narysuj wykres funkcji ##f(x)=-4(x+3)^2+1##, a następnie oblicz jej miejsca zerowe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-11-19 16:33:13
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej
postać kanoniczna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zbadaj, czy istnieje liczba ##k##, dla której funkcja liniowa ##g(x)=(k^2-9)x+2k-6## ma nieskończenie wiele miejsc zerowych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 21:28:42
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja ##f## dana wzorem ##f\left ( x \right )=\sqrt{2}x^{2}-3x+\sqrt{8}##

A. nie ma miejsc zerowych.     
B.
ma dokładnie jedno miejsce zerowe.
C. ma dwa dodatnie miejsca zerowe.     
D.
ma dwa miejsca zerowe rożnych znaków.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:48:36
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji kwadratowej
miejsce zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja ##f## określona wzorem ## f\left ( x \right )=\frac{\sin ^{2}x-\left | \sin x \right |}{\sin x}## dla ## x\in \left ( 0,\pi \right )\cup \left ( \pi ,2\pi \right )##.
a) Naszkicuj wykres funkcji ##f## .
b) Wyznacz miejsca zerowe funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:11:29
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wykresy funkcji trygonometrycznych
wykresy funkcji trygonometrycznych Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dana jest funkcja ##f\left ( x \right )=\left | x-1 \right |-\left | x+2 \right |## dla ##x\in R##.
a) Wyznacz zbiór wartości funkcji ##f## dla ##x\in \left ( -\infty ,-2 \right )##.
b) Naszkicuj wykres tej funkcji.
c) Podaj jej miejsca zerowe.
d) Wyznacz wszystkie wartości parametru ##m##, dla których równanie ##f\left ( x \right )=m## nie ma rozwiązania.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:06:12
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dana jest funkcja ##f## opisana wzorem: ##f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix}
2x^{2}-4 &dla &x<\sqrt{2} \\2x-4
&dla &x\geq \sqrt{2}
\end{matrix}\right.##
Wskaż zdanie fałszywe.
 
A. Najmniejszą wartością funkcji ##f## jest ##-4## .
B. Miejscami zerowymi funkcji ##f## jest ##2## i ##-\sqrt{2}##.
C. Dla argumentów ujemnych funkcja ##f## jest malejąca.
D. Dla argumentów mniejszych od ##2## funkcja ##f## przyjmuje wartości ujemne.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:33:08
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
najmniejsza wartość funkcji
najmniejsza wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości dodatnie funkcji
wartości dodatnie funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Sporządź wykres funkcji ##f## określonej wzorem ##f\left ( x \right )=\left | \left | 2x-1 \right |-2 \right |-1##. Podaj miejsca zerowe tej funkcji oraz jej zbiór wartości.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 14:37:04
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 

Odczytaj z wykresu
a) dziedzinę i miejsca zerowe funkcji,
b) przedziały monotoniczności funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:42:20
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przedziały monotoniczności
przedziały monotoniczności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oceń na podstawie wyróżnika, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa, określona za pomocą wzoru ##f(x)=-3x^2+6x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-30 15:42:37
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej
miejsca zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 8
miejsca zerowe funkcji kwadratowej 8 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy