nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 14 zadań
Zadania z matematyki

O ile obwód koła wielkiego Słońca jest większy od obwodu koła wielkiego Ziemi? Ile razy obwód koła wielkiego Słońca jest większy od obwodu koła wielkiego Ziemi? Do obliczeń przyjmij, że obwód Ziemi wynosi ##4 0 075## km, a obwód słońca ##4 400 000## km.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2018-08-28 11:06:58
Etap: Szkoła podstawowa
Dział: Liczby naturalne
Słowa kluczowe:
porównywanie liczb
porównywanie liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
porównywanie ilościowe
porównywanie ilościowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
O ile obwód koła wielkiego Ziemi jest większy od obwodu koła wielkiego Księżyca? Ile razy obwód koła wielkiego Ziemi jest większy od obwodu koła wielkiego Księżyca? Do obliczeń przyjmij, że obwód koła wielkiego Ziemi wynosi ##4 0 075## km, a obwód koła wielkiego Księżyca ##10 920## km.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2018-08-28 11:36:11
Etap: Szkoła podstawowa
Dział: Liczby naturalne
Słowa kluczowe:
porównywanie liczb
porównywanie liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
porównywanie ilościowe
porównywanie ilościowe Zadania  Zestawy  Multimedia
porównywanie ilorazowe
porównywanie ilorazowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ile jest wszystkich czterocyfrowych liczb naturalnych nie większych niż ##2018##?

A. ##2018##                B. ##1019##                C. ##1018##                D. ##1017##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-10 14:06:29
Etap: Kurs maturalny
Dział: Kombinatoryka
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez ##3##?

A. ##12##                     B. ##24##                     C. ##29##                     D. ##30##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 17:03:00
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
podzielność liczb
podzielność liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa ##195##.
Najmniejszą z tych liczb jest

A. ##37##                     B. ##38##                     C. ##39##                     D. ##40##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:16:16
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz, ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, w których zapisie występują dokładnie dwie dwójki i jedna jedynka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:36:17
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Uzasadnij, że dla każdej liczby naturalnej nieparzystej ##k## liczba ##k^{3}-k## jest podzielna przez ##24##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-31 19:39:34
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Reszta z dzielenia liczby ##55## przez ##8## jest równa
 
A. ##4##                           B. ##5##                           C. ##6##                            D. ##7##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:36:30
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
podzielność liczb
podzielność liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
reszta z dzielenia liczb
reszta z dzielenia liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że suma sześcianów trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez ##9##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-26 18:48:26
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności
dowodzenie podzielności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są parzyste?

A. ##16##                          B. ##20##                         C. ##24##                         D. ##25##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 18:43:47
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy