nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 13 zadań
Zadania z matematyki

Dane są kula o środku w punkcie ##O## i promieniu ##r## oraz walec o promieniu podstawy ##r## i wysokości ##r##.

Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe.

A. Objętość kuli jest równa objętości walca.
B. Objętość kuli jest ##2## razy większa od objętości walca.
C. Objętość walca stanowi ##\frac{3}{4}## objętości kuli.
D. Objętość walca jest ##3## razy mniejsza od objętości kuli.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:44:17
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Kapsuła lądownika ma kształt stożka zakończonego w podstawie półkulą o tym samym promieniu co promień podstawy stożka. Wysokość stożka jest o 1 m większa niż promień półkuli. Objętość stożka stanowi ##\frac{2}{3}## objętości całej kapsuły. Oblicz objętość kapsuły lądownika.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:08:07
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dwie kule mające średnice ##4 cm## i ##1 cm## wpisano w stożek w ten sposób, że większa jest styczna do podstawy i powierzchni bocznej stożka, zaś mniejsza – do powierzchni bocznej stożka i do większej kuli. Oblicz pole powierzchni tego stożka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 14:45:39
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
kula wpisana w stożek
kula wpisana w stożek Zadania  Zestawy  Multimedia
bryła wpisana w bryłę
bryła wpisana w bryłę Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni stożka
pole powierzchni stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Objętość kuli o promieniu ##r=\pi## ##dm## jest równa:

A. ## \frac{4}{3}\pi dm^{3}##          B. ## \frac{4}{3}\pi^{4} dm^{3}##         C. ## \frac{3}{4}\pi^{4} dm^{3}##            D. ## \frac{3}{4}\pi^{3} dm^{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:31:15
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole powierzchni kuli o objętości ##\frac{32}{3}\pi## wynosi:

A. ##8\pi##                     B. ##16\pi##                     C. ##24\pi##                     D. ##24##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 18:32:26
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
pole powierzchni kuli
pole powierzchni kuli Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Stalowy walec o objętości ##192\pi \ cm^3## przetopiono na kulki o promieniu ##2\ mm##. Ile takich kulek otrzymano?

A. ##100##                B. ##1000##                C. ##18000##                D. ##32000##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 18:28:31
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Krople deszczu mają zwykle kształt kuli o średnicy ##2\ mm##. Wskaż, ile kropel deszczu napełni szklankę w kształcie walca o średnicy ##4\ cm## i wysokości ##6\ cm##.

A. ##18000##           B. ##32000##           C. ##54000##           D. ##162000##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 16:55:39
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Promień kuli o objętości ##\frac{32}{3}\pi \ cm^3## jest równy:

A. ##2\ cm##                   B. ##3\ cm##                   C. ##4\ cm##                   D. ##9\ cm##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 16:45:29
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Objętość kuli jest równa ##\frac{32}{3}\pi##. Pole jej powierzchni wynosi:

A. ##72\pi##                  B. ##36\pi##                  C. ##24\pi##                  D. ##16\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 17:58:06
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria przestrzenna
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Suma objętości ##8## kul, z których każda ma promień ##1##, jest taka sama jak objętość jednej kuli o promieniu
 
A. ## 8\sqrt{3}##                        B. ##8##                        C. ## 2\sqrt{2}##                         D. ##2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 18:00:16
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy gimnazjalnych
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy