nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań
Zadania z matematyki

Naszkicuj wykres jednomianu stopnia drugiego ##f(x)=-\frac{1}{2}x^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-13 14:36:50
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego
jednomian stopnia drugiego Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego 1
jednomian stopnia drugiego 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Naszkicuj wykres funkcji ##h(x)=2x^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-13 14:38:21
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego
jednomian stopnia drugiego Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego 1
jednomian stopnia drugiego 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku obok przedstawione są wykresy jednomianów stopnia drugiego:

               A.
##f(x)=-2x^2##
               B. ##f(x)=-\frac{1}{2}x^2##
               C. ##f(x)=\frac{1}{2}x^2##
               D. ##f(x)=2x^2##

Dopasuj wzory funkcji do ich wykresów

     1. ......          2. .....          3. .....          4. .....
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-14 09:19:28
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego
jednomian stopnia drugiego Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego 3
jednomian stopnia drugiego 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawione są wykresy funkcji kwadratowych: ##f(x)=-3x^2##, ##g(x)=-\frac{1}{3}x^2##, ##h(x)=\frac{1}{3}x^2##, ##i(x)=3x^2##. Wpisz na gałęziach parabol odpowiadające im wzory.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-14 09:31:36
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego
jednomian stopnia drugiego Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego 3
jednomian stopnia drugiego 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Sprawdź, czy punkt ##P=(\sqrt{5},2)## należy do wykresu funkcji ##f(x)=-\frac{2}{5}x^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-14 14:56:47
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego
jednomian stopnia drugiego Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego 2
jednomian stopnia drugiego 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Sprawdź, wykonując wykres funkcji, czy punkt ##A=(2,1)## należy do wykresu funkcji ##f(x)=\frac{1}{4}x^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-14 14:39:59
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego
jednomian stopnia drugiego Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego 2
jednomian stopnia drugiego 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
wykres funkcji kwadratowej
Oblicz brakującą współrzędną punktu ##A## należącego do przedstawionego obok wykresu funkcji kwadratowej. Wykonaj obliczenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-14 15:10:49
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego
jednomian stopnia drugiego Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego 5
jednomian stopnia drugiego 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij brakującą współrzędną punktu ##P## należącego do poniższego wykresu funkcji kwadratowej. Wykonaj obliczenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-14 15:30:01
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego
jednomian stopnia drugiego Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego 5
jednomian stopnia drugiego 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykres funkcji ##g(x)=-\frac{1}{2}(x+3)^2-4## powstał w wyniku przesunięcia jednomianu stopnia drugiego. Podaj wzór tego jednomianu oraz liczbę jednostek o jakie został przesunięty i ich kierunek.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-11 08:22:40
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej
postać kanoniczna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej 5
postać kanoniczna funkcji kwadratowej 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego
jednomian stopnia drugiego Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykres funkcji kwadratowej ##g(x)=-\frac{1}{2}(x+5)^2-7## powstał w wyniku przesunięcia jednomianu stopnia drugiego. Podaj wzór tego jednomianu oraz współrzędne wierzchołka paraboli funkcji ##g##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-11 08:29:30
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej
postać kanoniczna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej 6
postać kanoniczna funkcji kwadratowej 6 Zadania  Zestawy  Multimedia
jednomian stopnia drugiego
jednomian stopnia drugiego Zadania  Zestawy  Multimedia
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy