nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań
Zadania z matematyki

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy ##8##, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy ##(−216)##. Iloraz tego ciągu jest równy

A. ##-\frac{224}{3}##                  B. ##−3##                  C. ##−9##                  D. ##−27##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:37:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W rosnącym ciągu geometrycznym ##(a_n)##, określonym dla ##n \geq 1##, spełniony jest warunek ##a_4=\frac{1}{3}a_1##. Iloraz ##q## tego ciągu jest równy

A. ##q=\frac{1}{3}##               B. ##q=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}##               C. ##q=\sqrt[3]{3}##               D. ##q=3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:48:54
Etap: Kurs maturalny
Dział: Ciągi liczbowe
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg geometryczny ##(a_n)##, w którym ##a_4= 72## i ##a_1 = 9## . Iloraz ##q## tego ciągu jest równy

A. ##q=\frac{1}{2}##               B. ##q=\frac{1}{6}##               C. ##q=\frac{1}{4}##               D. ##q=2##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:21:40
Etap: Kurs maturalny
Dział: Ciągi liczbowe
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg geometryczny ##(a_n)##, w którym ##a_1= 72## i ##a_4 = 9## . Iloraz ##q## tego ciągu jest równy

A. ##q=\frac{1}{2}##               B. ##q=\frac{1}{6}##               C. ##q=\frac{1}{4}##               D. ##q=\frac{1}{8}##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:25:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg ##\left ( x-3,x+3,6x+2,... \right )## jest nieskończonym ciągiem geometrycznym o wyrazach dodatnich. Oblicz iloraz tego ciągu i uzasadnij, że ##\frac{S_{19}}{S_{20}} <\frac{1}{4}##, gdzie ##S_{n}## oznacza sumę ##n## początkowych wyrazów tego ciągu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:42:18
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
nieskończony ciąg geometryczny
nieskończony ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
szereg geometryczny zbieżny
szereg geometryczny zbieżny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma szeregu geometrycznego
suma szeregu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Ciąg ##\left ( a_{n} \right )## jest rosnącym ciągiem geometrycznym o ilorazie ##q##, gdzie ##a_{2}=7## i ##a_{6}=576##. Zatem:

A. ##q=3## lub ##q=-3##           B. ##q=-3##           C. ##q=3##           D. ##q=1##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:21:15
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Iloraz ciągu geometrycznego o wyrazie ogólnym ##a_{n}=3\cdot 2^{n}## jest równy:

A. ##q=2##                  B. ##q=7##                 C. ##q=9##                 D. ##q=28##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 18:22:31
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Iloraz ciągu geometrycznego o wyrazie ogólnym ##a_{n}=2\cdot 7^{n}## jest równy:

A. ##q=2##                  B. ##q=7##                 C. ##q=9##                 D. ##q=28##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 3
Dodano: 2013-12-13 16:40:54
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W ciągu geometrycznym drugi wyraz jest równy ##\left ( -2 \right )##, a trzeci wyraz ##\left ( -18 \right )## Iloraz tego ciągu jest równy

A. ##-9##                          B. ##-3##                          C. ##3##                         D. ##9##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-25 13:36:24
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W malejącym ciągu geometrycznym ##\left ( a_{n} \right )## mamy: ##a_{1}=-2## i ##a_{3}=-4##. Iloraz tego ciągu jest równy

A. ##-2##                         B. ##2##                       C. ##-\sqrt{2}##                       D. ##\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 20:43:32
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
iloraz ciągu geometrycznego
iloraz ciągu geometrycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy