nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 7 zadań
Zadania z matematyki

Zbiór ##\mathbb{R} \setminus \{3,0,-2\}## jest dziedziną wyrażenia:

A. ##\frac{x^2+3x+1}{x^2+x-6}##      B. ##\frac{x^2-x-2}{x^3+5x^2+6x}##      C. ##\frac{3x+2}{x(x+2)(x-3)}##      D. ##\frac{2x+1}{x(x-2)(x+3)}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:03:54
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dziedziną funkcji ##f(x)=\frac{x+4}{x^2-16}## jest zbiór:

A. ##\mathbb{R} \setminus {4}##          B. ##(-\infty,4)##          C. ##\mathbb{R} \setminus \{-4,4\}##          D. ##(4,0)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:49:31
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dziedziną funkcji ##f## , określonej wzorem ##f\left ( x \right )=\frac{x-5}{x^{2}+9}##, jest zbiór:

A. ##R\setminus \left \{ -9,9 \right \}##              B. ##R\setminus \left \{ -9\right \}##             C. ##R##             D. ##R\setminus \left \{ 3 \right \}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 18:48:10
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dziedziną funkcji ##f## , określonej wzorem ##f\left ( x \right )=\frac{x-5}{x^{2}+4}##, jest zbiór:

A. ##R\setminus \left \{ -4,4 \right \}##              B. ##R\setminus \left \{ -4\right \}##             C. ##R##             D. ##R\setminus \left \{ 5 \right \}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-13 15:33:44
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dziedziną funkcji ##f\left ( x \right )=\frac{x^{2}-25}{x^{2}-4x}## jest zbiór:

A. ##R\setminus \left \{ -5,5 \right \}##                               B. ##R\setminus \left \{ 0,4 \right \}##
C.
##R\setminus \left \{ -2,2 \right \}##                               D. ##R\setminus \left \{ -5,0,4,5 \right \}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-09 23:42:48
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dziedziną funkcji ##f\left ( x \right )=\frac{x^{2}-16}{\left ( x-2 \right )\left ( x+4 \right )}## jest zbiór:

A. ##R\setminus \left \{ -2,4 \right \}##       B. ##R\setminus \left \{ 2,-4 \right \}##       C. ##R\setminus \left \{ -4,4 \right \}##       D. ##R\setminus \left \{ 2\right \}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-29 13:14:44
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wiadomo, że dziedziną funkcji ##f## określonej wzorem ##f\left ( x \right )=\frac{x-7}{2x+a}## jest zbiór ##\left ( -\infty ,2 \right )\cup \left ( 2,+\infty \right )##. Wówczas

A. ##a=2##                B. ##a=-2##                C. ##a=4##                D. ##a=-4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 17:35:37
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
funkcja homograficzna
funkcja homograficzna Zadania  Zestawy  Multimedia
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy