nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 20 zadań
Zadania z matematyki

Dziedziną funkcji ##f(x)=\frac{6-x}{\sqrt{-x-3}}## jest:

A. ##(-\infty,-6)\cup(6,\infty)##    B. ##(-\infty,6\rangle##    C. ##(-\infty,-3)##     D. ##(-\infty,-3 \rangle##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:57:28
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Zbiór ##\mathbb{R} \setminus \{3,0,-2\}## jest dziedziną wyrażenia:

A. ##\frac{x^2+3x+1}{x^2+x-6}##      B. ##\frac{x^2-x-2}{x^3+5x^2+6x}##      C. ##\frac{3x+2}{x(x+2)(x-3)}##      D. ##\frac{2x+1}{x(x-2)(x+3)}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:03:54
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dziedziną funkcji ##f(x)=\frac{x+4}{x^2-16}## jest zbiór:

A. ##\mathbb{R} \setminus {4}##          B. ##(-\infty,4)##          C. ##\mathbb{R} \setminus \{-4,4\}##          D. ##(4,0)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:49:31
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz dziedzinę funkcji ##f\left ( x \right )=\log_{2\cos x}\left ( 9-x^{2} \right )## i zapisz ją w postaci sumy przedziałów liczbowych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:41:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji logarytmicznej
dziedzina funkcji logarytmicznej Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja logarytmiczna
funkcja logarytmiczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wyznacz dziedzinę i najmniejszą wartość funkcji ##f\left ( x \right )=log_{\frac{\sqrt{2}}{2}}\left ( 8x-x^{2} \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:20:22
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
funkcja logarytmiczna
funkcja logarytmiczna Zadania  Zestawy  Multimedia
dziedzina funkcji logarytmicznej
dziedzina funkcji logarytmicznej Zadania  Zestawy  Multimedia
najmniejsza wartość funkcji
najmniejsza wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest wykres funkcji ##y=f\left ( x \right )##.
 

Uzupełnij informacje na podstawie rysunku.
a) Dziedziną funkcji ##f## jest przedział: ................................................. .
b) Zbiorem wartości funkcji ##f## jest przedział: ....................................... .
c) Funkcja ##f## przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów należących do przedziałów: ................................... oraz ......................................... .
d) Funkcja ##f## jest malejąca w przedziałach: .................. oraz .............. .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:31:05
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości dodatnie funkcji
wartości dodatnie funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Odczytaj z wykresu
a) dziedzinę i miejsca zerowe funkcji,
b) przedziały monotoniczności funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:42:20
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przedziały monotoniczności
przedziały monotoniczności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dziedziną funkcji ##f## , określonej wzorem ##f\left ( x \right )=\frac{x-5}{x^{2}+9}##, jest zbiór:

A. ##R\setminus \left \{ -9,9 \right \}##              B. ##R\setminus \left \{ -9\right \}##             C. ##R##             D. ##R\setminus \left \{ 3 \right \}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 18:48:10
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji wymiernej
dziedzina funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dziedziną funkcji ##h(x)=2x-3## jest zbiór liczb

A. naturalnych     B. całkowitych     C. wymiernych     D. rzeczywistych
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-12 09:13:33
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji liniowej
dziedzina funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz dziedzinę funkcji ##f(x)=-3x+2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-12 09:09:52
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Funkcja liniowa
Słowa kluczowe:
dziedzina funkcji liniowej
dziedzina funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy