nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 16 zadań
Zadania z matematyki

Wykaż, że liczba ##5^{101}+5^{102}+5^{103}+5^{104}+5^{105}## jest podzielna przez ##71##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2017-12-19 22:14:45
Etap: Kurs maturalny
Dział: Liczby rzeczywiste
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzasadnij, że jeżeli liczba całkowita nie dzieli się przez ##3##, to jej kwadrat przy dzieleniu przez ##3## daje resztę ##1##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-03-14 15:16:40
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
własności liczb całkowitych
własności liczb całkowitych Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzasadnij, że dla każdej liczby naturalnej nieparzystej ##k## liczba ##k^{3}-k## jest podzielna przez ##24##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-31 19:39:34
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Udowodnij, że wartość wyrażenia ## \left ( 4k+2 \right )^{2}-\left ( 4k-2 \right )^{2}##, dla dowolnej liczby całkowitej ##k##, dzieli się przez ##32##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-06 12:03:12
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia 15
wzory skróconego mnożenia 15 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykaż, że liczba ## 843^{2}-257^{2}## dzieli się przez ##200##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-06 12:02:34
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia 15
wzory skróconego mnożenia 15 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że liczba ## 4575^{2}-1425^{2}## dzieli się przez ##1000##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-06 12:01:58
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia 15
wzory skróconego mnożenia 15 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że wyrażenie ##\left ( 8n+5 \right )\left ( 8n-5 \right )-\left ( 7n-5 \right )\left ( 7n+5 \right )##, dla każdej liczby całkowitej ##n##, dzieli się przez ##15##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-04 19:45:07
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych 5
mnożenie sum algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że liczba ## 3\cdot 2^{15}+2^{12}-2^{14}## jest podzielna przez ##21##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-03 20:45:50
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że liczba ## 15\cdot 16^{7}-4^{14}## jest podzielna przez ##14##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-03 20:45:13
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że liczba ## 5^{12}-2\cdot 5^{10}## dzieli się przez ##23##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-03 18:30:34
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy