nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 13 zadań
Zadania z matematyki

Wykaż, że liczba ##3^{333}+3^{334}+3^{335}+3^{336}## jest podzielna przez ##5##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-05-23 20:51:55
Etap: Kurs maturalny
Dział: Liczby rzeczywiste
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności
dowodzenie podzielności Zadania  Zestawy  Multimedia
podzielność liczb
podzielność liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykaż, że liczba ##4^{2017}+4^{2018}+4^{2019}+4^{2020}## jest podzielna przez ##17##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-09 10:42:21
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności
dowodzenie podzielności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzasadnij, że liczba ##4^{12}+4^{13}+4^{14}## jest podzielna przez ##42##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:25:11
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności
dowodzenie podzielności Zadania  Zestawy  Multimedia
podzielność liczb
podzielność liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że suma sześcianów trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez ##9##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-26 18:48:26
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności
dowodzenie podzielności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Udowodnij, że każda liczba całkowita ##k##, która przy dzieleniu przez ##7## daje resztę ##2##, ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby ##3k^2## przez ##7## jest równa ##5##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-06-09 10:28:23
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności
dowodzenie podzielności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że wyrażenie ## \left ( a^{2}+3 \right )\left ( a^{2}-1 \right )-\left ( a^{2}+4 \right )\left ( a^{2}-2 \right )## przyjmuje zawsze wartości dodatnie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-30 19:50:38
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych 12
mnożenie sum algebraicznych 12 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności
dowodzenie podzielności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykazać, że dla każdej liczby całkowitej ##k## wyrażenie ## \left ( 3k+2 \right )\left ( 4k-3 \right )-\left ( 2k+3 \right )\left ( k-2 \right )## jest podzielne przez ##10##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-30 19:49:54
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych 12
mnożenie sum algebraicznych 12 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności
dowodzenie podzielności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykazać, że dla każdej liczby całkowitej ##k## wyrażenie ## \left ( 2k+1 \right )\left ( 3k+2 \right )-\left ( 2k-1 \right )\left ( 3k-2 \right )## jest podzielne przez ##14##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-30 19:49:11
Etap: Gimnazjum
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych 12
mnożenie sum algebraicznych 12 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności
dowodzenie podzielności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzasadnij, że jeśli liczba jest podzielna przez ##15## i przez ##14##, to jest podzielna przez ##10##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-12-09 15:29:49
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania z arkuszy próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
podzielność liczb
podzielność liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności
dowodzenie podzielności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzasadnij, że dla każdej dodatniej liczby całkowitej ##n## liczba ##3^{n+2}-2^{n+2}+3^{n}-2^{n}## jest wielokrotnością liczby ##10##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-11 12:22:34
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności
dowodzenie podzielności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy