nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 39 zadań
Zadania z matematyki

Wspólny mianownik dla wyrażeń ##\frac{a}{ax-x}## i ##\frac{b}{ay-y}## to:

A. ##xy(a-1)##
B. ##abxy##
C. ##(a-1)(x+y)##
D. ##(a-1)(x-y)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 21:16:49
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
dodawanie wyrażeń wymiernych
dodawanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Które z wyrażeń jest równe sumie ##\frac{a}{y}+\frac{b}{x}##?

A. ##\frac{ab}{xy}##                   B. ##\frac{a+b}{xy}##                   C. ##\frac{ay+bx}{x+y}##                   D. ##\frac{ax+by}{x+y}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:22:31
Etap: Kurs maturalny
Dział: Wyrażenia algebraiczne
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych
dodawanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykonaj dodawanie ## \frac{b+4c}{5\left ( b-c \right )}+\frac{b-4c}{3\left ( b-c \right )}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-03-05 18:10:10
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Wyrażenia wymierne
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych
dodawanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych 3
dodawanie wyrażeń wymiernych 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykonaj dodawanie ## \frac{a+b}{3ab}+\frac{a-2}{6a}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-03-05 18:09:31
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Wyrażenia wymierne
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych
dodawanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych 1
dodawanie wyrażeń wymiernych 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykonaj dodawanie ## \frac{3x+y}{3xy}+\frac{x-1}{3x}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-03-05 18:08:58
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Wyrażenia wymierne
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych
dodawanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych 1
dodawanie wyrażeń wymiernych 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykonaj dodawanie ## \frac{3}{a+b}+\frac{3a}{b\left ( a+b \right )}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-03-05 18:08:19
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Wyrażenia wymierne
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych
dodawanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych 3
dodawanie wyrażeń wymiernych 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykonaj dodawanie ## \frac{1-y}{3xy}+\frac{2x+3}{6x^{2}}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-03-05 18:07:34
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Wyrażenia wymierne
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych
dodawanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych 2
dodawanie wyrażeń wymiernych 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykonaj dodawanie ## \frac{4x-1}{8x}+\frac{5-6x}{12x}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-03-05 18:06:58
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Wyrażenia wymierne
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych
dodawanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych 1
dodawanie wyrażeń wymiernych 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykonaj dodawanie ## \frac{a+2b}{a}+\frac{a-2b^{2}}{ab}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-03-05 18:06:29
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Wyrażenia wymierne
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych
dodawanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych 1
dodawanie wyrażeń wymiernych 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykonaj dodawanie ## \frac{5-2y}{y+1}+2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-03-05 17:40:51
Etap: Liceum i Technikum
Dział: Wyrażenia wymierne
Słowa kluczowe:
wyrażenia wymierne
wyrażenia wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych
dodawanie wyrażeń wymiernych Zadania  Zestawy  Multimedia
dodawanie wyrażeń wymiernych 2
dodawanie wyrażeń wymiernych 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy