nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 7 zadań
Zadania z matematyki

Udowodnij, że jeżeli ciąg ##\left ( a,b,c \right )## jest jednocześnie arytmetyczny i geometryczny, to ##a=b=c##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:18:19
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
ciągi arytmetyczne i geometryczne
ciągi arytmetyczne i geometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W nieskończonym ciągu arytmetycznym ##(a_n)##, określonym dla ##n \geq 1##, suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa ##187##. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu, jest równa ##12##. Wyrazy ##a_1##, ##a_3##, ##a_k## ciągu ##(a_n)##, w podanej kolejności, tworzą nowy ciąg - trzywyrazowy ciąg geometryczny ##(b_n)##. Oblicz ##k##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-03 12:54:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciągi arytmetyczne i geometryczne
ciągi arytmetyczne i geometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Suma trzech pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego jest równa ##62##. Te trzy liczby są również pierwszym, drugim i siódmym wyrazem ciągu arytmetycznego. Podaj wzory na ##n##-te wyrazy tych ciągów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:59:36
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciągi arytmetyczne i geometryczne
ciągi arytmetyczne i geometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Ciąg liczbowy ##\left ( a,b,c \right )## jest arytmetyczny i ##a+b+c=36##, natomiast ciąg ##\left ( a-2,b+4,c+18 \right )## jest geometryczny. Oblicz ##a , b , c##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:51:02
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
ciągi arytmetyczne i geometryczne
ciągi arytmetyczne i geometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Ciąg liczbowy ##(a,b,c)## jest arytmetyczny i ##a+b+c=33##, natomiast ciąg ##(a-1,b+5,c+19)## jest geometryczny. Oblicz ##a## , ##b## , ##c##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2014-07-16 15:54:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciągi arytmetyczne i geometryczne
ciągi arytmetyczne i geometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Ciąg ##\left ( a,b,c \right )## jest arytmetyczny i ##a+b+c=33##. Ciąg ##\left ( a,b+3,c+13 \right )## jest geometryczny. Oblicz ##a, b## i ##c##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-25 14:17:04
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur przykładowych
Słowa kluczowe:
ciągi arytmetyczne i geometryczne
ciągi arytmetyczne i geometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg ##\left ( 9,x,19 \right )## jest arytmetyczny, a ciąg ##\left ( x,42,y,z \right )## jest geometryczny. Oblicz ##x##, ##y## oraz ##z##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-13 15:33:08
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg geometryczny
ciąg geometryczny Zadania  Zestawy  Multimedia
ciągi arytmetyczne i geometryczne
ciągi arytmetyczne i geometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy