nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 14 zadań
Zadania z matematyki

Środek okręgu o równaniu ##x^2+y^2-6x+8y-11=0## ma współrzędne:

A. ##S=(-3,4)##                               B. ##S=(-6,8)##           
C.
##S=(3,-4)##                               D. ##S=(6,-8)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 11:47:08
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Znajdź współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie o wierzchołkach:
##A=(-6,-1), \ B=(2,-5), \ C=(6,1)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-03 09:21:44
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Znajdź współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie o wierzchołkach:
##A=(6,-1), \ B=(-2,-5), \ C=(-6,1)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-03 09:17:12
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Znajdź współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie o wierzchołkach:
##A=(-6,1), \ B=(2,5), \ C=(6,-1)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-03 09:16:23
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Znajdź współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie o wierzchołkach:
##A=(6,1), \ B=(-2,5), \ C=(-6,-1)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 12:20:38
Etap: Kurs maturalny
Dział: Geometria analityczna
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=(-21,11)## i ##B=(3,17)## są końcami odcinka ##AB##. Obrazem tego odcinka w symetrii względem osi Ox układu współrzędnych jest odcinek ##A^\prime B^\prime##. Środkiem odcinka ##A^\prime B^\prime## jest punkt o współrzędnych

A. ##(-9,-14)##          B. ##(-9,14)##          C. ##(9,-14)##          D. ##(9,14)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-29 11:00:09
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
symetrie w układzie wspólrzędnych
symetrie w układzie wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest okrąg o równaniu ##x^{2}+10x+y^{2}-4y+25=0##. Jeśli ##S## jest środkiem tego okręgu i ##r## jego promieniem, to:
 
A. ##S=\left ( 5,-2 \right ),r=4##              B. ##S=\left ( 5,-2 \right ),r=2##
C.
##S=\left ( -5,2 \right ),r=4##              D. ##S=\left ( -5,2 \right ),r=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:21:06
Etap: Matura
Dział: Zadania z matur próbnych
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Punkt ##O## jest środkiem okręgu przedstawionego na rysunku. Równanie tego okręgu ma postać:

A.
## \left ( x-2 \right )^{2}+\left ( y-1 \right )^{2}=9##                      B. ## \left ( x-2 \right )^{2}+\left ( y-1 \right )^{2}=3##
C. ## \left ( x+2 \right )^{2}+\left ( y+1 \right )^{2}=9##                      D. ## \left ( x+2 \right )^{2}+\left ( y+1 \right )^{2}=3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 16:52:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
równanie okręgu 1
równanie okręgu 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest okrąg o równaniu ##\left ( x+2 \right )^{2}+\left ( y-3 \right )^{2}=5## . Środek tego okręgu ma współrzędne

A.
## \left ( 2,-3 \right)##          B. ## \left ( -\sqrt{2},-\sqrt{3} \right )##           C. ## \left ( -2,3 \right )##          D. ## \left ( \sqrt{2},\sqrt{3} \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-05 13:31:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
równanie okręgu 2
równanie okręgu 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest okrąg o równaniu ## \left ( x+4 \right )^{2}+\left ( y-6 \right )^{2}=100##. Środek tego okręgu ma współrzędne

A. ## \left ( -4,-6 \right )##               B. ## \left ( 4,6 \right )##               C. ## \left ( 4,-6 \right )##               D. ## \left ( -4,6 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 09:49:35
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
równanie okręgu 2
równanie okręgu 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy